Czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II na KUL-u.

sob, 3 gru 2005, 15:14:09

Autor: Ks.Kamil Wołyński

W dniach 6-8 grudnia 2005r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się Uroczysta sesja poświęcona 40-leciu Soboru Watykańskiego II.

Program sesji:

Wtorek - 6 grudnia

UROCZYSTA AKADEMIA

godz. 15:00 - Veni Creator Spiritus...

Słowo powitania - ks. dr hab. Jerzy Pałucki, Dziekan WT KUL

Prezentacja zamysłu świętowania 40 rocznicy zakończenia Vaticanum II - ks. dr hab. Andrzej Czaja, prof. KUL

godz. 15:30 - Jan Paweł II jako realizator odnowy biblijnej według "Dei verbum" - ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Idee przewodnie Soboru Watykańskiego II - ks. prof. dr hab. Marian Rusiecki

Wkład KUL w dzieło Soboru - ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek

godz. 17:30 - Dyskusja - ks. dr hab. Jerzy Pałucki, Dziekan WT KUL

godz. 19:00 - Liturgia dziękczynna za dzieło Soboru i o jego dalszą realizację - Liturgii przewodniczyć będzie Metropolita Lubelski Abp Józef Życiński, Wielki Kanclerz KUL

Sroda - 7 grudnia

WOLNOść RELIGIJNA A DZIAłALNOść MISYJNA KOśCIOłA

godz. 9:30 - Czterdzieści lat po wymazaniu ekskomunik - refleksja i modlitwa o uzdrowienie pamięci Kościołów z udziałem Metropolity Lubelskiego Abp Józefa Życińskiego z Kościoła Rzymskokatolickiego i Abp Abla z Kościoła Prawosławnego

godz. 10:30 - Idee przewodnie dialogu z judaizmem - prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB

godz. 11:00 - Islam na drogach współczesnego Kościoła - dr Adam Wąs SVD

godz. 12:00 - Dyskusja - przewodniczy dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, Prodziekan WT KUL

POSłUGA I ŻYCIE DUCHOWIEńSTWA DZIś

godz. 15:00 - Duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w optyce Vaticanum II - Bp prof. dr hab. Stanisław Budzik

godz. 15:30 - Opinie o stanie współpracy duchownych ze świeckimi i osobami konsekrowanymi - dr hab. Teresa Paszkowska, dr Krzysztof Mielcarek, dr Marek Fiałkowski OFMConv

godz. 17:00 - Dyskusja - przewodniczy: ks. dr hab. Marek Chmielewski, Prodziekan WT KUL

Czwartek - 8 grudnia

KOśCIół W śWIECIE WSPółCZESNYM

godz. 9:30 - Kościół w świecie postkomunistycznym - ks. prof. dr hab. Janusz Mariański

godz. 10:00 - Kościół w jednoczącej się Europie - ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej, absolwent KUL

godz. 10:30 - Kościół w światowej wiosce - dr hab. Karol Klauza, prof. KUL

godz. 11:30 - Dyskusja - przewodniczy: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

W TROSCE O DUCHA SOBORU

godz. 15:00 - Dyskusja panelowa: Jak rozumieć, odnajdywać i realizować ducha Soboru? - prowadzi: ks. dr hab. Krzysztof Góźdź, prof. KUL

ks. dr hab. Leonard Górka SVD, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC

godz. 17:00 - Słowo na zakończenie - ks. dr hab. Jerzy Pałucki, Dziekan WT KUL

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051130191409687