Dialog katolicko-prawosławny wznowiony

sob, 17 gru 2005, 22:18:45

Autor: Mateusz Markiewicz

Benedykt XVI wyraził radość z powodu wznowienia katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego. Podczas spotkania z 20-osobowym komitetem koordynacyjnym komisji mieszanej do spraw tego dialogu przypomniał, że w ostatnim czasie doznał on poważnych trudności wewnętrznych i zewnętrznych. Ponowne podjęcie rozmów zostało umożliwione przez porozumienie między Cerkwiami prawosławnymi. Stronę katolicką poinformował o tym Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.  Papież podkreślił, że "Zasadniczym celem dialogu jest przywrócenie pełnej jedności, tak istotne dla wspólnoty uczniów Chrystusa."

Benedykt XVI powiedział: "Pełna jedność – to jedność w prawdzie i miłości. Nie można zadowalać się pozostawaniem w stadium pośrednim. Musimy bez ustanku, odważnie, świadomie i pokornie zdążać za wolą Jezusa Chrystusa, nawet jeśli nie odpowiada to naszym ograniczonym, ludzkim planom." Patriarcha Zachodu wspomniał zarazem, że ralizacja pełnej jedności Kościoła i pojednanie między chrześcijanami uzyskuje się za cenę tego, że nasza wola podda się woli Chrystusa. "W ten wysiłek winni się zaangażować duszpasterze, teolodzy i całe nasze wspólnoty – każdy zgodnie z rolą mu właściwą."

Sługa sług bożych przypomniał, że otwarcie drogi dialogu to zasługa Jana Pawła II i Dimitriosa I. Benedykt XVI dodał: "Do nas należy iść nią dalej i doprowadzić aż do końca." Następca św. Piotra zachęcił do coraz gorętszej modlitwy o jedność i zapewnił, że sam modli się w tej intencji.

Decyzję o wznowieniu dialogu Cerkwie prawosławne podjęły dopiero 12 września bieżącego roku na spotkaniu panprawosławnym w Stambule. Wtedy też ustalono datę trwającego obecnie (13-16.12) w Rzymie zebrania komitetu koordynacyjnego komisji wspólnej. Na czele Komisji stoja dwaj współprzewodniczący: ze strony katolickiej Ks. Walter Kard. Kasper, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a ze strony prawosławnej Metropolita Iaonnis Zizioulas z Patriarchatu Ekumenicznego. Przyszłoroczna sesja plenarna komisji mieszanej najprawdopodobniej odbędzie się w Serbii, gdyż to tamtejsza Cerkiew zgłosiła swoją gotowość do jej organizacji.

Źródło: Radio Watykańskie

Tekst przemówienia Papieża (po francusku)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051216115145706