Św. Józef - wzór człowieka sprawiedliwego

pon, 19 gru 2005, 15:35:10

Autor: Paweł Jagiełło

W rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański papież Benedykt XVI przypomniał postać św. Józefa - Oblubieńca i Małżonka Maryi Panny oraz Opiekuna Pana Jezusa.

W rozważaniu Ojciec Święty przypomniał, że liturgia ostatnich dni Adwentu w sposób szczególny skłania nas do kontemplowania osoby Maryi Panny i Świętego Józefa, bo to właśnie oni w sposób szczególny przeżywali czas oczekiwania na przyjście na świat Chrystusa.

W Ewangelii św. Łukasza możemy przeczytać, że Maryja miała "męża imieniem Józef, z rodu Dawida". Ewangelista w sposób szczególny podkreśla prawny aspekt tego związku. Dzięki swojemu przybranemu ojcu Jezus stał się członkiem rodu Dawida. Tym samym wypełniło się Pismo, w którym Mesjasz zapowiadany był jako "syn Dawida".

"Roli świętego Józefa nie można jednak sprowadzać do tego aspektu prawnego. Jest on wzorem człowieka "sprawiedliwego" (Mt 1, 19), który w doskonałej zgodzie ze swą oblubienicą przyjmuje Syna Bożego, który stał się człowiekiem i czuwa nad Jego ludzkim dorastaniem" - powiedział Benedykt XVI.

Ojciec Święty dodał, że właśnie dlatego w tych ostatnich dniach adwentowego oczekiwania należy nawiązać duchowy dialog ze św. Józefem, aby pomógł on nam w pełni przygotować się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Dlatego w dniach poprzedzających to wielkie dla Chrześcijan święto jest rzeczą wysoce stosowną nawiązać swego rodzaju duchową rozmowę ze świętym Józefem, aby pomógł on nam przeżywać w pełni tę wielką tajemnicę wiary.

Papież Benedykt XVI przypomniał również adhortację apostolską "Redemptoris Custos" czyli Opiekun Zbawiciela wydaną przez jego poprzednika - Jana Pawła II. Ojciec Święty zwrócił uwagę na jeden z aspektów tego dokumentu - milczenie św. Józefa. "Milczenie to przepojone jest kontemplowaniem tajemnicy Boga, w postawie całkowitej gotowości wobec woli Boga" - powiedział papież. Dodał, że to milczenie nie oznacza wewnętrznej pustki Oblubieńca Maryi lecz pełnię wiary, którą nosił w sercu. Jest to milczenie, którym św. Józef strzeże Słowa Bożego, konfrontując je z wydarzeniami z życia Jezusa. Ukazuje ono również jego nieustanną modlitwę i wolę zawierzenia Opatrzności Bożej.

"Pozwólmy się "zarazić" milczeniem świętego Józefa! Bardzo nam tego potrzeba w świecie zbyt często hałaśliwym, który nie sprzyja skupieniu i wsłuchaniu się w głos Boga. W tym czasie przygotowań do Bożego Narodzenia pielęgnujmy wewnętrzne skupienie, aby przyjąć w naszym życiu Jezusa i opiekować się Nim" - zaapelował kończąc rozważanie Benedykt XVI.

Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu wszystkim przybyłym na Plac św. Piotra apostolskiego błogosławieństwa, papież pozdrowił pielgrzymów po francusku, angielsku, hiszpańsku, niemiecku oraz po polsku.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051219153510723