Polskie nominacje Benedykta XVI

śro, 21 gru 2005, 23:44:25

Autor: Mateusz Markiewicz

Benedykt XVi dokonał dzisiaj aż dwóch nominacji odnośnie Episkopatu Polski. Papież nominował Sufraganem katowickim Ks. Prałata Józefa Piotra Kupnego. Sufragana otrzymała także Archidiecezja Przemyska. Został nim Ks. Prałat Marian Rojek. Obaj są Rektorami Wyższych Seminariów Duchownych w swoich archidiecezjach.

Ks. Józef Kupny (na zdj.) jest kapłanem z Archidiecezji Katowickiej, gdzie jest Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego. Urodził się 23 lutego 1956r. w Dąbrówce Wielkiej. W 1975r. wstąpił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 marca 1983r. Po święceniach aż do 1986r. pracował jako wikariusz w jednej z katowickich parafi. W 1986r. został Licencjatem św. Teologii (w Kościele licencjat jest wyżej niż magister). Następnie udał się na studia do Warszawy, które zakończył tytułem magistra nauk społecznych. Doktorat z tej dziedziny obronił w 1993r. na KUL-u. Od 1993r. pracował w Seminarium w Katowicach, którego jest Rektorem od 2001r. Tytularną Stolicą Biskupią będzie Vanariona.

Ks. Marian Rojek urodził się 9 kwietnia 1955r. w Rzeszowie, wtedy w Diecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego. W 1974r. wstąpił do seminarium, które zakończył święceniami kapłańskimi otrzymanymi 7 czerwca 1981r. Przez rok był wikarym w parafii Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Od 1982 do 1987r. studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, który ukończył z tytulem Doktora św. Teologii. Po powrocie z Rzymu pracował w seminarium w Przemyślu. Tak jak poprzedni Biskup-nominat od 2001r. jest jego Rektorem. Jego Tytularną Stolicą Biskupią będzie Tisedi.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20051221194425293