Czeskie Kościoły razem w sprawie ustawy o rejestrowanych związkach osób tej samej płci

nie, 15 sty 2006, 17:29:00

Autor: Jakub Piotr Sowiński

Parlament Republiki Czeskiej jeszcze w zeszłym roku rozpoczął pracę nad ustawą o rejestrowanych związkach jednopłciowych. W związku z tym, Kościoły zrzeszone w Ekumenicznej Radzie Kościołów wystosowały list do prezydenta Republiki oraz senatorów. Podajemy nieoficjalny przekład listu.

Niżej podpisane Kościoły wspólnie zwracają się do Prezydenta Republiki oraz Senat Parlamentu Republiki Czeskiej z wnioskiem o odrzucenie ustawy o rejestrowaniu związków osób tej samej płci.

Jesteśmy przekonani, że rodzina, jest podstawowym ogniwem społeczeństwa i jest niezastąpiona. Małżeństwo mężczyzny i kobiery jest ważne dla zdrowego rozwoju dzieci, które potrzebują zaplecza i poczucia bezpieczeństwa. To daje im wspólnota z ojcem i matką.

Dobrze działająca rodzina jest najlepszą przesłanką zdrowego społeczeństwa w następnych pokoleniach. Krzywa demograficzna Czeskiej Republiki ukazuje, że nasz kraj dostał się na przedostatnie miejsce świątowej listy. Tym bardziej ważne jest, aby rodzinie przyznano w naszym społeczeństwie dostojność i poszanowanie.

Obawiamy się, że atmosfera w czeskim społeczeństwie nie sprzyja stabilności małżeństwa, utrzymaniu rodziny i opiece nad dziećmi. Nie uważamy za należne, tworzenie jakiejkolwiek alternatywy dla heteroseksualnych małżeństw, jako przesłanki zdrowego rozwoju dzieci.

W naszym demokratycznym społeczeństwie nikt nie jest prześladowany, a ludzie oprócz rodzin tworzą różne wspólnoty międzyludzkiej pomocy. Nie ma powodów, aby współżycie osób homoseksualnych było preferowane przed innymi.

Sądzimy, że przyjęcie ustawy o rejestrowanych związkach przywiedzie do dalszego osłabiania znaczenia rodzinnego życia a powiedzie do chaosu w wartośiowej orientacji, przede wszystkim u młodego pokolenia.

Jako chrześcijanie uważamy, że nasze społeczeństwo potrzebuje wzmocnienia społecznej pozycji rodziny jako podstawowej jednostki wraz z odpowiedzialnym rodzicielstwem.

W imieniu Kościołów:
Mons. Jan Graubner, przewodniczący Czeskiej Konferencji Biskupiej Kościoła Katolickiego
ThDr. Pavel Černý, Th.D. przewodniczący Rady Kościoła Braterskiego
ThMgr. Vladislav Volný, biskup Śląskiego Kościoła Ewangelicznego wyznania augsburskiego
ThDr. Kryštof, PhD., arcybiskup praski i ziemii czeskich Kościoła Prawosławnego
Rudolf Bubík, biskup Kościoła Apostolskiego
PhDr. Dušan Tillinger, superintendent Kościoła Ewangelicznego wyznania augsburskiego w Republice Czeskiej
Mgr. Josef Červeňák, superintendent Kościoła Ewangelicko-metodystycznego
ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva, przewodniczący Ścisłej Rady Jednoty Braci Czeskich
Ing. Vladislav Donát, przewodniczący Braterskiej Jednoty Baptystów
Pavel Šimek, przewodniczący Kościoła Adwentystów dnia siódmego

-----
ThDr, ThMgr - państwem uznane tytuły naukowe z teologii
PhDr - państwem uznany tytuł naukowy z filozofii
W przekładzie pozostawiono tytuły jakimi określili się sami poszczególni przedstawiciele tychże Kościołów (np. superintendent).

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060115105403398