Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Krakowie (22.I - 29.I)

śro, 18 sty 2006, 06:42:03

Autor: Mateusz Dunikowski

Prezentujemy plan nabożeństw ekumenicznych w Krakowie podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz plan Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

Niedziela 15.01 16:00

w kościele św. Klemensa

(z udziałem przedstawicieli KEA)

Wieliczka

 

Uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego

Niedziela 22.01 10:00 Liturgia Święta i nabożeństwo w cerkwii prawosławnej z udziałem przedstawicieli innych Kościołów ul. Szpitalna 24

   

Poniedziałek 23.01
17:00
17:00
18:00
18:00
17:00
w kościele św. Jadwigi Królowej
(z udziałem przedstawicieli KChB)
w. kościele św. Judy Tadeusza w Czyżynach
(z udziałem przedstawicieli KEA)
w kościele św. Floriana
(z udziałem przedstawicieli KEM) (o godz 18:00)
w kościele św. Szczepana
(z udziałem przedstawicieli KPK) (o godz 18:00)
w kościele ss. norbertanek
(z udziałem przedstawicieli KP)
ul. Łokietka 60
ul. Wężyka 6
ul. Warszawska 1C
ul. Sienkiewicza 19
ul. Kościuszki 88
Wtorek 24.01 17:00 w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ul. Długa 3
Środa 25.01 17:00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim ul. Grodzka 58
Czwartek 26.01 17:00 w kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów ul. Wyspiańskiego 4
Piątek 27.01 17:00 w kościele Polskokatolickim ul. Friedleina 8

Uroczyste zakończenie Tygodnia Ekumenicznego

Niedziela 29.01 17:00 w bazylice oo. dominikanów ul. Stolarska 12

Uwaga! W niedzielę 29.I po ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego, będzie Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza (oczywiście z udziałem przedstawicieli innych Kościołów), a po Mszy św. grupa UNITAS zaprasza na agapę (oraz słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd różnych tradycji).


VI Dzień Islamu

w Kościele Katolickim w Polsce

 organizowany przez

Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej i oo. Franciszkanów

 31 stycznia 2006 (wtorek)

godz. 15.30

Nabożeństwo słowa Bożego

w bazylice oo. franciszkanów, pl. Wszystkich Świętych 5

pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego,

ks. abpa Stanisława Dziwisza

 godz. 16.30

wykład

Pluralizm religijny i dialog

we współczesnym islamie”

wygłosi

ks. dr Adam Wąs SVD

w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

ul. Franciszkańska 1, sala 120, I p.

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060118063211757