Unieważnienie małżeństwa

pon, 30 sty 2006, 23:47:58

Autor: Gość serwisu

Moja była żona złożyła pozew o unieważnienie małżeństwa jako powód podając moją niezdolność psychiczną do zawarcia związku małżeńskiego. Co prawda nie zgadzam się z zarzutami ale zależy mi na unieważnieniu tego związku. Mam jednak pewne obawy. Czy w przypadku uzananie takiego powodu i unieważnienia tego związku będę mógł bez problemów wziąć ślub kościelny? Może ktoś poradzi mi co mam robić. Może powinienem niezgodzić się z powodem i przedstawić swój powód dla którego chcę unieważnić ten związek? Jak powinienem się bronić podczas "rozprawy"?

Jeśli strona pozwana nie zgadza się z zarzutami drugiej strony, zawartymi w skardze powodowej, to przysługuje jej prawo wniesie tzw. skargi wzajemnej, w której może wnioskować o rozszerzenie zakresu sporu o tytuł nieważności „leżący” drugiej strony. Wówczas za pomocą faktów oraz dowodów podobnie jak strona powodowa, pozwany będzie mógł dążyć do udowodnienia nieważności małżeństwa, z powodu wady zgody małżeńskiej drugiej strony. Strona pozwana w procesie może również nie wnosić skargi wzajemnej, a skoncentrować się na odpieraniu zarzutów drugiej strony, za pomocą przedłożonego w Sądzie materiału dowodowego. 
W przypadku ,gdy trybunał kościelny orzeknie nieważność małżeństwa z tytułu kan. 1095 n.3, to osoba, po której jest tytuł nieważności może ponownie zawrzeć małżeństwo kościelne, pod warunkiem, że do wyroku nie jest odłączona klauzura zabraniająca zawarcie małżeństwa.   

Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060125194758659