Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Światowej Rady Kosciołów

nie, 12 lut 2006, 19:02:28

Autor: Gość serwisu

Trzydniowe spotkania przygotowawcze rozpoczęły zgromadzenie Światowej Rady Kościołów w Porto Alegre (Brazylia). Część delegatów na zgromadzenie spotkała się wcześniej, by w określonym środowisku przygotować się do aktywnego uczestniczenia w zgromadzeniu.

Od soboty, 11 lutego, trwają 4 spotkania delegatów w grupach:

 • Grupa delegatów młodzieży i stewardów (młodych ludzi pomagających w organizowaniu zgromadzenia)
 • Grupa kobiet
 • Grupa ludzi niepełnosprawnych i upośledzonych
 • Spotkanie przedstawicieli “ludów pierwotnych” – delegatów reprezentujących pierwotne i pradawne kultury i tradycje

  Specjalne, trzydniowe spotkania Światowa Rada Kościołów poświęca grupom, które są szczególnie ważne w podejmowaniu decyzji i tworzeniu programu działania organizacji, lub których głos był często marginalizowany lub pomijany.

  Na program spotkań skłądają się wspólne, ekumeniczne modlitwy poranne i wieczorne, studia biblijne (analiza tekstów z Pisma Świętego zarówno pod względem teologicznycm, jak i praktycznym znaczeniem dla ludzi z różnych środowisk, kultur i wyznań), dyskusje w grupach na temat głównych progrmów pracy ŚRK. W czasie przygotowań do walnego zgromadzenia delegaci mogą wstępnie przedyskutować ważne dla nich aspekty działania ŚRK i wypracować wspólną strategię podejmowania decyzji w czasie głównych spotkań walnego zgromadzenia.

  9 zgromadzenie Światowej Rady Kosciolow okreslane jest “Zgromadzeniem młodych”, gdyż to właśnie na udział młodzieży w spotkaniach będzie położony szczególny nacisk. W czasie spotkania młodzi ludzie z całego swiata zapoznają się z zasadami działania Światowej Rady Kościołów, z metodami głosowania, a także próbują znalezć sposób, by swoje pomysly i ideee przekuć na praktyczne działania ŚRK.

  Rolę młodzieży w ksztatowaniu przyszłej pracy Światowej Rady Kosciołów podkreślał Sekretarz Generalny ŚRK, dr Samuel Kobia, przekazując swoje refleksje na temat motta zgromadzenia – “Boże, w swej łasce, przemień świat”. Samuel Kobia, który już w swoich młodych latach aktywnie włączał się w pracę organizacji ekumenicznych przypomniał, że to własnie młdzież nadaje swego rodzaju “świeżość” tym działaniom. To młodzież, któa ma zmieniać świat, jest najbardziej skłonna, by rozwijać Światową Radę Kościołów i ekumenizm sam w sobie. W całym jednak dążeniu do zmieniania świata należy pamiętać – jak podkreślił Samuel Kobia – że ludzie sami nie są w stanie osiągnąć celu. To Bóg może pomóc te zmiany przeprowadzić.

  Właściwe zgromaddzenie ŚRK rozpocznie się 14 lutego 2006 roku. Weźmie w nim udzial około 700 delegatów Kościołów prawosławnych, prostestanckich, zielonoświątkowcyh i wielu innych wspólnot chrześcijańskich z całego świata. Oprócz tego w spotkaniach uczestniczyć bedą obserwatorzy z ramienia Kościoła rzymskokatolickiego, a także stowarzyszonych organizacji i rad doradczych.

  Światowa Rada Kościołów jest organizacją ekumeniczną skupiającą ponad 300 Kościołów ze 120 krajów świata. Swoją działalność zainaugurowała w 1948 roku. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem ŚRK, ale ściśle z nią współpracuje. Najwyższym ciałem decyzyjnym jest zgromadzenie generalne, które odbywa się średnio co 7 lat.

  Anna Siegien - www.Cerkiew.pl

 • Komentarze (0)


  Kosciol.pl
  http://www.kosciol.pl/article.php/20060212190228586