Luteranie na świecie

nie, 19 lut 2006, 15:20:00

Autor: Łukasz Gawryś

W minionym roku o 286,717 wzrosła liczba członków Kościołów, które należą do Światowej Federacji Luterańskiej - w sumie liczy ona obecnie 66.214.048 osób. Wstąpiły do niej też dwa Kościoły, dzięki czemu zrzesza ona obecnie 140 wspólnot.

Największą sukcesy na polu misyjnym odnosi luteranizm afrykański – liczba wiernych wzrosła o 900 tysięcy. Żyje tam obecnie 14,98 mln luteran należących do ŚFL. Odwrotnie sytuacja kształtuje się natomiast w Europie – nastąpił spadek o 600 tysięcy, a liczba luteran wynosi 38 mln.

Całkowita liczba luteran na świecie – w tym nie należących do ŚFL - wynosi 69,757,570 i wzrosła o 230 tyś. W 2003 roku wynosiła ona 65,96 mln, a 2004 r. – 69,53 mln. Kościoły nie zrzeszone w ŚFL liczą ponad 3,5 mln wiernych, z których największy Luterański Kościół Synodu Missouri w USA i Kanadzie liczy 2.463.747

Sytuacja na poszczególnych kontynentach prezentuje się następująco:

Europa

W Europie żyje obecnie 38.035.928 luteran w porównaniu do 38,6 mln w zeszłym roku – co stanowi spadek o 1,55%. Największym Kościołem luterańskim jest Kościół Szwecji, który liczy 6.995.000 i zanotował spadek o 3,1%. Kolejne pozycje zajmują Ewangelicko-Luterański Kościół Finlandii z 4.572.611 wiernych, Ewangelicko-Luterański Ludowy Kościół Danii – 4.499.501 dusz oraz Kościół Norwegii, który zanotował wzrost o 0,22% i liczy 3.930.946 członków.

Po zsumowaniu wszystkich Kościołów krajowych Niemcy są nadal krajem o największej liczbie luteran - 12.912.101. Liczba wiernych jednak z roku na rok spada – w tym roku o 160 tys. W 2003 Niemcy liczyły 13,26 mln luteran, a w 2004 – 13,1 mln. Największyz Kościołów krajowych jest Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Hanoweru liczący 3.072.622 wiernych. Kolejne to Ewangelicko-Luterański Kościół Bawarii z 2,7 mln członków, Ewangelicki Kościół Wirtembergii mający 2,35 mln dusz oraz Ewangelicko-Luterański Kościół Północnej Łaby z 2,13 mln wyznawców.

W niemczech istnieje też nie nalezący do Światowej Federacji Luterańskiej Samodzielny Ewangelicko-Luterański Kościół Niemiec (SELK) – mający 36.921 członków

Afryka

Na 15.038.072 członków do ŚFL należy 14.981.175. Liczba luteran wzrosła tam o 6%, a największy przyrost odnotował Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Republice Kongo nie zrzeszony w ŚFL oraz luterańskie Kościoły w Kenii i w Togo. Największy Kościołem w Afryce nadal jest Etiopski Ewangelicki Kościół Mekane Yesus z 4.312.407 członków. Kolejnym jest Ewangelicko-Luterański Kościół Tanzanii – liczący 3,5 mln dusz.

Azja

Luteranie liczą tu 7.416.992, co stanowi przyrost o 25.890 osób w porównaniu do zeszłego roku. Największym Kościołem jest Kościołem jest Protestancko-Chrześcijański Kościół Batak w Indonezji liczący 3 mln wiernych.

Ameryka Łacińska

Liczba luteran wynosi tu 1.111.947 i nieznacznie zmalała. Spośród nich 835.460 należy do ŚFL. Największy na tym kontynencie jest Kościół Ewangelicki Luterańskiego Wyznania w Brazylii liczący 711.935 członków.

Ameryka Północna

Ten rejon świata liczy 8.154.631 wiernych z czego 5.122.026 należy do ŚFL. Najliczniejszy jest Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki (ELCA) mający 4.930.429 członków – choć zanotował on spadek o 1,1%. Poza tym istnieje tutaj

Drugi co do liczby członków z Kościołów luterańskich na świecie, a największy Kościół luterański w Ameryce Północnej – Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki (ELCA) - odnotował spadek liczby wiernych o 1,1% i liczy obecnie 4.930.429 członków.

Kościoły pozostające poza federacja to Luterański Kościół Synodu Missouri w USA i Kanadzie (LCMS) - z 2.463.747 wiernych oraz Ewangelicko-Luterańskim Synodem Wisconsin (WELS) liczącym około 400 tyś dusz.

Poza Światową Federacja Luterańska na świecie istnieją jeszcze dwie organizację skupiające luteran: Ewangelicko-Luterańskiej Konferencja Wyznaniowa z WELS jako największym członkiem oraz Międzynarodowa Rada Luterańska z najliczniejszym LCMS.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP należy do Światowej Federacji Luterańskiej.

Informacje opierają się na aktualnych statystykach Kościołów należących do ŚFL. W przypadku braku aktualizacji użyto danych z 2004 roku.

Za: luteranie.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060219152021277