Luteranin nowym przewodniczącym Światowej Rady Kościołów

sob, 25 lut 2006, 23:09:07

Autor: Łukasz Gawryś

Prezydent Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego Wyznania w Brazylii ksiądz Walter Altman został wybrany na nowego przewodniczącego Komitetu Centralnego Światowej Rady Kościołów. Zastąpił on Arama I - Katolikosa Cylicji, który sprawował tę funkcję od w 1991 roku.

W liście gratulacyjnym Sekretarz Generalny ŚRK ks. Ishmael Noko powiedział, że prezydent jest "jednym z najbardziej wykwalifikowanych osób jakie mogły być wybrane na to stanowisko". Zauważył jego teologiczne kwalifikacje, wieloletnią prezydenturę na czele Rady Kościołów w Ameryce Łacińskiej i wiedzę o Kościołach w całym świecie. Ksiądz Walter ma 61 lat i jest profesorem teologii systematycznej.

Jego pierwszym zastępcą został prawosławny metropolita Sasimy w Turcji z patriarchatu konstantynopolitańskiego – Gennadios. Jest on profesorem teologii, w latach 1998-2006 był wiceprzewodniczącym komisji „Wiara i Ustrój” przy ŚRK. Był też zaangażowany w dialog z Kościołami Luterańskimi i Kościołem Rzymsko-Katolickim.

Drugą wiceprzewodniczącą została pani ksiądz Margaretha Hendriks-Ririmasse z Indonezji. Jest ona dziekanem Wydziału Teologicznego w Indonezyjskim Chrześcijańskim Uniwersytecie w Molukach, gdzie wykłada egzegezę Starego Testamentu.

150 osobowy Komitet Centralny jest głównym ciałem decyzyjnym w Światowej Radzie Kościołów. Wybierany jest raz na siedem lat.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060225230907701