Żydowskie święto Purim

pon, 13 mar 2006, 09:20:47

Autor: Adrianna Buniewicz

Najradośniejszym świętem żydowskim jest obchodzone dziś Purim – święto upamiętniające uchronienie Żydów od zagłady w Persji za czasów Artakserksesa I. Według biblijnej Księgi Estery przybrany ojciec królowej Estery Żyd Mardocheusz nie oddawał pokłonów ministrowi Hamanowi i z tego powodu Żydzi mieli być skazani na zagładę. Datą zagłady miał być 14 dzień miesiąca adar. Po interwencji królowej Estery u króla Achaszwerosza minister Haman i jego rodzina oraz wszyscy wrogowie Żydów zginęli. Do dziś święto Purim obchodzone jest 14 dnia adar ( w miastach otoczonych murami, np. w Jerozolimie dzień później).

Obowiązkiem wszystkich Żydów jest wysłuchanie w tym dniu Zwoju Estery – historii ocalenia Żydów od zagłady. W synagogach zbierają się więc przebrane za Esterę kobiety i mężczyźni w stroju Mordechaja. Czytanie trwa bardzo długo, bo za każdym razem kiedy w tekście pada imię Hamana, zebrani głośno wyrażają swoją dezaprobatę dla tej postaci, hałasując przy tym kołatkami (gragerami). Prawo żydowskie wymaga, aby każda z zebranych osób usłyszała dokładnie wszystkie słowa Zwoju Estery, więc osoba czytająca musi czekać, aż hałas ucichnie.

Po odczytaniu w synagogach historii królowej Estery następuje czas ucztowania. Na deser spożywane są humentasze – ciastka nadziewane masą makową, a swoistym obowiązkiem każdego ucztującego jest spożycie takiej ilości alkoholu, aby nie był w stanie odróżnić okrzyku „Błogosławiony niech będzie Mordechaj!” (Baruch Mordechaj) od „Przeklęty niech będzie Haman!” (Arur Haman).

Innym przykazaniem związanym z Purim jest obowiązek wysyłania sobie nawzajem prezentów (przynajmniej dwóch smakołyków nadających się bezpośrednio do zjedzenia) oraz szczodre obdarowanie przynajmniej dwóch ubogich osób – nawet jeśli są to zwykli naciągacze.

Źródło: 614th COMMANDMENT SOCIETY

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060313092047254