Przesłanie idącej za Jezusem

nie, 19 mar 2006, 15:37:43

Autor: Bogumiła Grabowska

Idź drogą, którą jest Jezus,

idź w jasności do Nieba bram.

Pochylaj się nad tymi, co są na kolanach,

podnoś obalonych w proch.

Jezus cię ocalił, abyś żył,

dawaj świadectwo o Ewangelii.

Gdy rozum zawodzi, ufaj Jezusowi.

On jest skałą, która się nie zachwieje.

Gniewaj się, lecz nie grzesz,

niech nad Twoim gniewem nie zachodzi słońce.

Miłuj tych, którzy cię nienawidzą,

nakarm ich, gdy cię o to proszą,

wygrasz ty.

Przebaczaj zawasze,

jeśli chcesz, aby przebaczył ci Bóg.

Uciekaj od dumy,

bądź pokorny.

Jesteś Bożym poematem

zostałeś powołany i uświęcony

Obyś był zimny albo gorący!

Nie bądź letni.

Jesteś potrzebny,

Bóg jest twoim pocieszycielem.

Czuwaj, bo dzień ostatni przyjdzie jak złodziej,

zachowaj czyste serce, aby oglądać oblicze Boga.

Nie odrzucaj tradycji,

nie gardź naukami starszych,

twoja nagroda czeka w Niebie.

Będziesz przywitany z wielką radością

tam, gdzie jest wieczne szczęście.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060319153743242