Ekumeniczny apel o moralność

nie, 7 maj 2006, 22:38:03

Autor: Mirosław Miarczyński

Przedstawiciele Watykanu i Patriarchatu Moskiewskiego na zakończenie wiedeńskiego forum „Dać Europie duszę. Misja i odpowiedzialność Kościołów” zaapeowali do wiernych różnych wyznań i religii, działaczy politycznych oraz mieszkańców współczesnej Europy o umacnianie moralnych podstaw życia.

- Dzisiaj jak nigdy dotąd kraje europejskie potrzebują umocnienia sfery wychowania moralnego, ponieważ jego brak lub niedostatek doprowadzają do żałosnych konsekwencji: nasilenia się różnego rodzaju ekstremizmów, spadku urodzeń, zanieczyszczenia środowiska naturalnego, agresji, poniżania ludzkiej godności – czytamy w przesłaniu.

Autorzy podkreślają oni wagę elementarnych norm moralnych, które są wspólne dla przeważającej liczby religii a światopogląd religijny w sposób wolny wybrało miliony ludzi.

Przedstawiciele obydwu Kościołów obradujący w Wiedniu wyrazili też pewność, że „jeśli narody Europy nie będą szukać natchnienia w najgłębszych zasadach moralnych charakterystycznych dla religijnych tradycji europejskich i wielu świeckich prądów intelektualnych nie będą w stanie znaleźć godnych odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata”.

Radio Vaticana

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060507223803535