Dlaczego mamy być miłosierni?

wto, 23 maj 2006, 16:33:34

Autor: Natalia Mikołajska

Niedziela Miłosierdzia zbliżała się już od jakiegoś czasu, może nie wielkimi, ale na pewno sporymi krokami, a ja miałam stworzyć felieton o miłosierdziu, które samo w sobie raczej do mnie nie przemawia. Dlatego było mi trudno, ale na szczęście to przeszłość, bo teraz już wiem o czym pisać.


Jeśli chodzi o miłosierdzie w moim wykonaniu, to czasami nawet lubię na nie patrzeć, ale gorzej u mnie z praktyką, a tymczasem Jezus oczekuje od nas właśnie konkretnych działań, a nie biernego przyglądania się, w czym jestem wręcz perfekcjonistką. Nie bez powodu nazywają mnie chochlikiem, czyli patrząc głębiej, diabelskim nasieniem. Chrystus od swoich uczniów, którzy z diabłami raczej niewiele mieli wspólnego, domagał się doskonałości, czyli między innymi bycia miłosiernym. Mamy, tak jak i oni mieli, uczyć się od Boga: „jak nasz Ojciec jest miłosierny” (Łk 6, 36). Patrząc po ludzku, ale z taką nutką chochlikowatości, takie podejście wydaje mi się nie fair, przecież Bóg jest dla nas postacią niedoścignioną, a poza tym nie ma ludzi doskonałych (mogą oni być tylko perfekcyjni, tak jak ja w mojej obserwacji czynów miłosiernych). Jednak tak naprawdę Pan Bóg wcale nie chce abyśmy byli tacy jak On. Po prostu mamy stale próbować i starać się naśladować dany nam przykład i zwyczajnie być dobrymi. To tak jak z miłością. Nigdy nie będziemy kochać tak jak On, ale możemy chcieć próbować to robić. W czynieniu takich prób jesteśmy wolni, a wolność jest rzeczą piękną.

Miłosierdzie Staro-Testamentowe

Na miłosierdzie patrzeć możemy dwojako, Staro- i Nowotestamentowo. Jednak wcale nie oznacza to tego, że sam Bóg i Jego widzenie świata się zmieniło. On stale jest taki sam, niezmienny. Po prostu odmiennie patrzymy na niektóre sprawy teraz, czyli w czasach, kiedy znamy już Jezusa, a inaczej widziane to było przed Chrystusem. Jednak jedna rzecz jest wspólna w obu przypadkach, a więc i w Starym i w Nowym Testamencie – to mianowicie, że miłosierdzie zawsze pochodzi od Boga. To On jest jego źródłem i jednocześnie filarem. Nie ma miłosierdzia ludzkiego, diabelskiego, ani nawet chochlikowego (nawet jeśli mnie osobiście by się ono podobało).

W Starym Testamencie czystym miłosierdziem jest Boża sprawiedliwość. Ludzie, a właściwie każdy człowiek miał szansę jej doświadczyć po swojej ziemskiej wędrówce, na Sądzie Ostatecznym. Bóg niejednokrotnie przypominał o czekającej na Swój lud sprawiedliwości. Z kolei słowa o Bożym miłosierdziu wkładał w usta Dawida i wielu proroków. Śpiewamy o nim w psalmach.

Sakrament miłości

Miłosierdzie jest zwykłym obowiązkiem chrześcijanina. Do jego wypełniania niejednokrotnie wzywał Jezus. Być miłosiernym to kierować się w życiu miłością pochodzącą od Boga. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa taki był znak rozpoznawczy chrześcijan. Właśnie po miłosierdziu najszybciej można było ich poznać. Teraz czasy mamy inne, inaczej też patrzy się na miłosierdzie i to z obydwu stron – darczyńcy i adresata, a dzieje się tak również z różnych powodów, leżących po podobnych stronach. Jednak my także chcemy być uczniami Chrystusa. Szczególnie teraz, kiedy świeżo mamy w pamięci Jego cierpienia dla nas. Chcieliśmy wraz z Janem trwać z Maryją pod krzyżem, aby usłyszeć zbawcze słowa: „Oto matka twoja”. Uczymy się więc odpowiadać miłością na miłość Boga i bądźmy miłosierni, bo jak to napisał Św. Paweł w jednym ze swoich listów, dzielenie się z bratem będącym w potrzebie, zbliża nas do sakramentu miłości. Nie uciekajmy więc od niego i bądźmy miłosierni.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060523163334739