O pokrewieństwie i prawie kanonicznym

śro, 24 maj 2006, 10:46:00

Autor: Jakub Piotr Sowiński

Bardzo wiele pytań skierowanych do redakcji przez odwiedzajacych Kosciol.pl dotyczy prostej sprawy pokrewieństwa i związanej z nim możlwiości (bądź nie) zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Warto więc podać proste reguły i zasady.

Prawo kanoniczne bezwzględnie zakazuje jakichkolwiek ślubów w prostej linii oraz rodzeństwa. Warto dodać, że wskutek adopcji dzieci stają się kanonicznie potomstwem w dosłownym znaczeniu, czyli małżeństwo między "przyszywanym" rodzeństwem nadal nie jest możliwe.

Pokrewieństwo w linii bocznej sprawdza się zliczając wszystkie osoby w obu liniach wyłączając wspólnego przodka. Przy wspólnym dziadku więc, mamy pokrewieństwo czwartego stopnia (syn i ojciec z pierwszej linii oraz drugiej, razem 4 osoby), a przy pradziadku (zakładając symetrię obu linii) szóstego stopnia.

Prawo kanoniczne zezwala na małżeństwa od piątego stopnia pokrewieństwa (a więc wtedy kiedy wspólny przodek dla jednej strony był dziadkiem/babcią a dla drugiej pra-).

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060524104600687