Papieska wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie

śro, 24 maj 2006, 13:10:11

Autor: Jerzy Piątek

Od jutra na Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać wystawę "Polska i Stolica Apostolska X - XXI wiek", zorganizowaną dla uczczenia pierwszej wizyty papieża Benedykta XVI w Polsce. Celem wystawy jest przypomnienie wielowiekowych związków Polski i Polaków z papiestwem od zarania chrześcijaństwa w naszym kraju po dzień dzisiejszy.

Na wystawie prezentowane są obiekty pochodzące z najpoważniejszych polskich archiwów, muzeów i bibliotek kościelnych oraz państwowych. Organizatorzy wystawy Uwzględnili jedynie niewielką część dostępnych zbiorów, które reprezentują różne regiony państwa polskiego i wszystkie epoki.

Szczególne miejsce w ekspozycji zajmują dokumenty papieskie, wśród nich te najważniejsze - bulle. Terminem tym określano uroczyste pismo papieskie w języku łacińskim, sporządzone na pergaminie i zaopatrzone (od przełomu XI i XII wieku) w ołowianą pieczęć z podobiznami apostołów Piotra i Pawła.  W salach Zamku prezentowane są również brewe - urzędowe pisma papieskie utrzymane w prostej formie, sporządzane dla pojedynczych osób lub kościołów. Brewe pisane były na pergaminie i pieczętowane pierścieniem Rybaka.

Pośród dokumentów zgromadzonych na wystawie na szczególna uwagę zasługują: złota bulla Innocentego II dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z 1136 roku, bulle kanonizacyjne: św. Stanisława (1253) i św. Jadwigi (1997), list Jana Pawła II do o. Izydora Matuszewskiego, generała Zakonu Paulinów na Jasnej Górze z 1 kwietnia 2005 roku, w którym w przeddzień swojej śmierci papież pobłogosławił i przekazał "nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku, w hołdzie Matce Boskiej Jasnogórskiej".

Uzupełnieniem prezentowanych archiwaliów są zabytki sztuki: medale papieskie, rękopisy, paramenty liturgiczne i pamiątki poświęcone papieżom (m.in. Poczet papieży z XVIII w. ze zbiorów klasztoru jasnogórskiego, zawierający 251 wizerunków). Specjalne miejsce na wystawie zajmują dary Jana Pawła II dla Zamku Królewskiego: kielich mszalny z pateną oraz portret Stanisława Hozjusza.

Wystawę objęli swoim patronatem prezydent Lech Kaczyński oraz prymas Józef Glemp. Ekspozycję będzie można oglądać do 2 lipca.

www.polska.pl

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060524131011595