Polacy o papieżach

śro, 24 maj 2006, 18:34:19

Autor: Izabela Okrój-Hernik

Według najnowszego badania Instytutu Badawczego Millward Brown SMG/KRC zdecydowana większość Polaków (80 procent) twierdzi, że wizyta papieża Benedykta XVI jest ważnym wydarzeniem dla kraju. Dla 60 procent ankietowanych nowy papież jest autorytetem, a 55 procent Polaków uważa go za "swojego" papieża.

Badanie miało na celu zaprezentowanie stosunku Polaków do papieży Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Ankietowani zapytani o to, który z papieży ma wyższy autorytet częściej wymieniają Jana Pawła II (50 procent), zaś jego następca cieszy się takim samym autorytetem w opinii 29 procent respondentów.

Dla ponad 61 procent badanych Benedykt XVI jest autorytetem moralnym. Prawie połowa ankietowanych uważa, że żyje zgodnie z nauką nowego papieża. Zdecydowana większość – ponad 91 procent respondentów przyznała, że autorytetem moralnym dla nich jest papież Jan Paweł II. Prawie połowa ankietowanych uważa, że papież Wojtyła przewyższa swoim autorytetem swojego następcę.

Ankietowanych zapytano również o sposób, w jaki będą uczestniczyć w pielgrzymce Benedykta XVI. Ponad 66 procent badanych śledzić relacje z wizyty papieża w mediach, a 15 procent udekoruje z tej okazji swoje okna i balkony. W samych uroczystościach chce osobiście wziąć udział ponad 6 procent respondentów. Uczestnictwo w pielgrzymce najczęściej deklarowali mieszkańcy większych miast oraz młodzież do 19 roku życia. 25 procent badanych w przedziale wiekowym 20-29 lat nie zamierza brać udziału w pielgrzymce papieża.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060524183419457