Sami nie "zaprowadzimy" jedności

czw, 25 maj 2006, 21:59:36

Autor: Joanna Gacka

- Sprawą priorytetową w mojej posłudze jest przywrócenie pełnej i widzialnej jedności chrześcijan - powiedział Benedykt XVI podczas mającego miejsce w luterańskim kościele św. Trójcy spotkania z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej - jedności nie zdołamy «zaprowadzić» jedynie własnymi siłami. Nasze ekumeniczne dążenia musi wspierać modlitwa, wzajemne przebaczenie i świętość życia każdego z nas - mówił także papież.

Papież podkreślił wagę spotkania z innymi chrześcijanami, które ma miejsce już na początku wizyty w Polsce. Przypomniał ogromny postęp jaki dokonał się w działaniach ekumenicznych w ciągu 15 lat, jakie minęły od czasu gdy progi tego kościoła przekroczył Jan Paweł II.

"Wiele zmieniło się od tamtego spotkania. Bóg pozwolił nam poczynić wiele kroków ku wzajemnemu zrozumieniu i zbliżeniu się. Pozwólcie, że wspomnę niektóre z ostatnich wydarzeń ekumenicznych w świecie: publikacja Encykliki Ut unum sint; uzgodnienia chrystologiczne z kościołami przedchalcedońskimi; podpisanie w Augsburgu „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”; spotkania z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i wspomnienie ekumeniczne świadków wiary XX wieku; wznowienie dialogu katolicko-prawosławnego w skali ogólnoświatowej, udział przedstawicieli niemal wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych w pogrzebie Jana Pawła II. Wiem, że i tu, w Polsce, braterski ruch ekumeniczny może poszczycić się konkretnymi osiągnięciami. Wspomnę w tym momencie: podpisanie w roku 2000, również w tej świątyni, deklaracji o wzajemnym uznaniu ważności Chrztu przez Kościół rzymskokatolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej; ustanowienie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, do której należą biskupi katoliccy i zwierzchnicy innych Kościołów; powstanie bilateralnych komisji ds. dialogu teologicznego między katolikami a prawosławnymi, luteranami, polskokatolikami, mariawitami i adwentystami; publikacja ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu i Księgi Psalmów; inicjatywa, zwana „Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom”, w której uczestniczą organizacje charytatywne Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego."

Mówiąc o wyzwaniach stojących przed chrześcijanami Benedykt XVI zwrócił uwagę na dwie kwestie: posługi charytatywnej Kościołów oraz małżeństw mieszanych. Podejmując pierwszą z nich wskazał, że „wielu naszych braci oczekuje od nas daru miłości, zaufania, świadectwa, konkretnej pomocy duchowej i materialnej”. „Pomimo wszelkich różnic, które trzeba przezwyciężyć w międzywyznaniowym dialogu, zasadę pomocy charytatywnej można odnieść także do ekumenicznej wspólnoty uczniów Chrystusa dążących do pełnej jedności. Wszyscy możemy włączyć się we współpracę na rzecz potrzebujących, wykorzystując tę sieć wzajemnych relacji, które zrodził nasz dialog i wspólne działania. W duchu ewangelicznego nakazu miłości starajmy się podjąć tę pełną troski posługę względem potrzebujących braci, kimkolwiek są” – dodał Benedykt XVI.

"Druga kwestia, do której pragnę nawiązać, dotyczy życia małżeńskiego i rodzinnego. Wiemy, że wśród większych i mniejszych wspólnot chrześcijan, które są powołane do świadczenia o miłości, szczególne miejsce zajmuje chrześcijańska rodzina. W dzisiejszym świecie, w którym mnożą się relacje międzynarodowe i międzykulturowe, coraz częściej na założenie rodziny decydują się młodzi ludzie wywodzący się z różnych tradycji, religii, różnych wyznań chrześcijańskich. Niejednokrotnie dla nich samych i ich bliskich jest to decyzja trudna, niosąca różnego rodzaju ryzyko, zarówno dla wytrwania w wierze i budowania w przyszłości porządku rodzinnego, jak i dla stworzenia klimatu jedności rodziny, a także dogodnych warunków duchowego wzrostu dzieci.

Może jednak – właśnie dzięki tworzeniu w szerszej skali ekumenicznego dialogu jedności – taka decyzja zapoczątkuje w praktyce swego rodzaju laboratorium jedności. Potrzebne są jednak do tego wzajemna życzliwość, zrozumienie i dojrzałość w wierze obu stron, jak i wspólnot, z których się wywodzą." - mówił biskup Rzymu o małżeństwach mieszanych. Wyraził też uznanie Komisji Wspólnej Rady Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, za to, że podjęły prace nad ekumenicznym dokumentem dotyczącym małżeństw mieszanych.

W spotkaniu wzięli udział zwierzchnicy i wierni kościołów prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego, starokatokickiego mariawitów i chrześcijan baptystów. Przedstawiciele tych kościołów wspólnie z papieżem modlili się podczas Liturgii Słowa a na zakończenie razem zwrócili się do Boga słowami Modlitwy Pańskiej, a hierarchowie luterański, prawosławny oraz katolicki wraz z Benedyktem XVI udzielili wiernym błogosławieństwa Aaronowego.

Polska.pl/Kai/ Radio Vaticana


Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060525215936109