Budujcie na skale, którą jest Chrystus

sob, 27 maj 2006, 23:32:15

Autor: Mirosław Miarczyński

- Jezus, którego słowa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza usłyszeliśmy dzisiaj, wzywa nas do budowania na skale. Bo tylko wtedy dom nie może runąć. Co to znaczy budować na skale? Budować na skale to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. Jezus mówi: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale” (Mt 7, 24). Nie chodzi tu o puste słowa, wypowiedziane przez kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa. - mówił Benedykt XVI podczas spotkania z młodymi na krakowskich Błoniach.

Po porannej wizycie w Wadowicach, rodzinnej miejscowości Jana Pawła II, papież udał się do sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym etapem papieskiej podróży była Bazylika Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz Wawel. Po południu Benedykt XVI spotkał się z młodzieżą na Błoniach, a wieczorem ukazał się w oknie Kurii.

W Kalwarii Zebrzydowskiej papież modlił się przed obrazem maryjnym. Tam też mówił witającym go owacyjnie wiernym o rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Następnie pojechał bezpośrednio do Łagiewnik, gdzie spotkał się z chorymi. - Chciałbym przytulić każdego was z osobna, ale to nie jest możliwe – mówił Benedykt XVI. - Dlatego przytulam was wszystkich w sercu.

Z bazyliki Miłosierdzia Bożego papież pojechał na Wawel – w katedrze modlił się przed relikwiami świętego Stanisława oraz przy grobie świętej Jadwigi. U bram świątyni na Benedykta XVI czekali górale, którzy wręczyli mu ciupagę oraz kapelusz góralski. Po krótkim odpoczynku w krakowskiej kurii papież spotkał się z młodzieżą na Błoniach.

Benedykt XVI zachęcał młodych ludzi, aby budowali wiarę na skale, jaką jest Chrystus.

"
Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z Kimś, kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas: „Drogi jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję” (Iz 43,4). To budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie może zaprzeć się samego siebie (por. 2 Tm 2, 13). To budować z Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym ludzkim sercem i mówi: „Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8, 11). To budować z Kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą wieczność: „Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku”. Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu Chrystusowi: „Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego” (por. J 6, 68). Moi Przyjaciele, nie lękajcie się postawić na Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa." - mówił między innymi Benedykt XVI

W spotkaniu na krakowskich Błoniach wzięło udział pół miliona ludzi. Wieczorem papież pojawił się w „papieskim oknie” przy ulicy Franciszkańskiej 3.

Polska.pl/TVN24/Radio Vaticana

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060527233215198