Nowy Arcybiskup Metropolita Warmiński

wto, 30 maj 2006, 23:23:09

Autor: Mateusz Markiewicz

Niedawno Benedykt XVI przyjął rezygnację Abpa Edmunda Piszcza. Hierarcha złożył ją zgodnie z kan. 401 § 1. Kodeksu Prawa Kanonicznego. Nowym Ordynariuszem został nominowany dotychczasowy Arcybiskup Białostocki, Abp Wojciech Ziemba. Kuria Archidiecezji Warmińskiej podała, że ingres odbędzie się 11 czerwca.

Abp Ziemba urodził się 15 października 1941 roku w Wampierzowie, w Diecezji Tarnowskiej. Z Warmią łączy go Wyższe Seminarium Duchowne "Hosianum", powstałe w tym samym roku co wrocławskie, w którym przygotowywał się do kapłaństwa w latach 1960-67. W międzyczasie odbył przymusową służbę wojskową. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 czerwca 1987 z rąk Bpa Józefa Drzazgi. Następnie był wikariuszem, a potem wyjechał do Lublina, gdzie na KUL-u obronił doktorat z teologii. Potem studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W warmińskim seminarium wykładał przedmioty biblijne, a także był prorektorem i rektorem.

19 czerwca 1982 r. Jan Paweł II nominował ks. Ziembę tytularnym biskupem Falerone i Sufraganem Warmińskim. Sakrę biskupią otrzymał 4 lipca z rąk Abpa Józefa Glempa. Współkonsekratorami byli Abp Henryk Gulbinowicz i Bp Jan Władysłąw Oblak. 25 marca 1992r. został nominowany Arcybiskupem Białostockim.

Radiu Watykańskiemu Abp Ziemba powiedział, że nominację przyjął z posłuszeństwa wobec Papieża. Obecna sytuacja jest dla niego nową rzeczywistością.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060530232309289