Spotkanie przywódców religijnych i przywódców UE

pią, 2 cze 2006, 15:13:52

Autor: Mirosław Miarczyński

30 maja br. Komisja Europejska spotkała się z przedstawicielami głównych religii Europy: chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i buddyzmu - informuje Przedstawicielstwo Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przy Instytucjach Europejskich.


Unia Europejska była reprezentowana m.in. przez Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej i Wolfganga Schüssela, kanclerza Austrii, która obecnie przewodzi UE. Wśród przywódców religijnych, którzy z nimi się spotkali, byli: prawosławny metropolita Emmanuel z Francji, kard. José da Cruz Policarpo z Lizbony, anglikański biskup Richard Chartres, luterański biskup Wolfgang Huber, Dalaï-Lama XIV, wielki rabin Brukseli Albert Guigui i wielki rabin Strasbourga René Gutman oraz imam Abduljalil Sajid.

Podczas konferencji prasowej, na której przedstawieciele UE wypowiadali się na temat roli religii w Europie, przywódcy religijni prezentowali swoją wizję przyszłości dialogu między UE a wspólnotami religijnymi.

Prawosławny biskup Hilarion z Wiednia powiedział, że przyszłość Europy zależy od wartości, na których się oprze. I mówił: "Dzisiaj możemy stwierdzić konflikt między ludźmi o ideałach religijnych i tymi, których wizja świata ukształtowała się pod wpływem świeckiego humanizmu. Oczywiście werbalnie humaniści uznają prawo człowieka do wyznawania jakiejkolwiek relgii i niewyznawania żadnej, gdyż nie byłoby poprawne politycznie odmawianie religiom prawa do istnienia. W rzeczywistości jednak humanizm jest w wielkiej części antyreligijny i dąży do osłabienia religii, do zamknięcia jej w gettach, do wykluczenia jej ze sfery publicznej, zminimalizowania jej wpływu na ludzi, a w szczególności na młodych. Wymiar sekularystyczny, antyeklezjalny i antyklerykalny współczesnego humanizmu jest wyraźny. W miarę jak ideologia humanistyczna przybiera coraz bardziej formę walczącego sekularyzmu, konflikt między nią a religią daje się coraz bardziej odczuć".

Komunikat przedstawicielstwa Cerkwi prawosławnej podkreśla, że dla zharmonizowania różnych systemów wartości w Europie potrzebny jest stały dialog między osobami odpowiedzialnymi za Unię Europejską i przedstawicielami różnych religii. Obecnie dialog ten ma charakter nieformalny i dlatego trzeba koniecznie stworzyć fundamenty dla oficjalnego i strukturalnego dialogu, w którym powinny uczestniczyć wszystkie tradycje relgijne Europy: chrześcijaństwo, judaizm, islam i buddyzm.

Forum Żydzi-Polacy-Chrześcijanie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060602151352339