Czym było ucho igielne?

pon, 6 lis 2006, 21:15:37

Autor: Gość serwisu

Co to było ewangeliczne "ucho igielne"? Chodzilo rzeczyweiście o igłę? A może o bramę w Jerozolimie czy przełęcz górską?

"Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe" (Mt 19, 24n por. Mk 10, 24n, Łk 18, 24n).

Zdanie to zostało wypowiedziane przez Jezusa po rozmowie z bogatym młodzieńcem, który pytał, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Na odpowiedź Chrystusa, aby sprzedał wszystko co ma, rozdał ubogim i poszedł na Nim (zdobywając w ten sposób skarb w niebie) – młodzieniec odszedł zasmucony, gdyż miał wiele posiadłości. Słowa Jezusa są ciągle aktualną przestrogą dla wszystkich uzależnionych od swoich dóbr.

Spróbujmy wyobrazić sobie wielbłąda próbującego przecisnąc się przez ucho igły do szycia. Skoro czasem wiele trudności sprawia nam nawleczenie cienkiej nitki na igłę, zbawienie bogacza wydaje się czymś całkowicie niemozliwym, podobnie jak niemożliwe jest przejście wielbląda przez malutki otworek w igle. Mamy tu oczywiście do czynienia z hiperbolą, typową dla semickiej mentalności. Jezus używa takiego porównania, aby podkreślić, że Bóg ma moc czynienia rzeczy zupełnie niemożliwych dla człowieka. Może On nawet "przeprowadzić wielbłąda przez ucho igielne". Niektórzy uwazaja co prawda, ze Jezus nie posłużył się aż tak skrajną hiperbolą, gdyż miał na myśli ciasną i niską bramę w murach Jerozolimy, przez którą z trudem przedostawały się objuczone wielbłądy. Jednak brama ta nie istniała w czasach Jezusa, powstała dopiero później. Według innej interpretacji w tekście greckim pierwotnie było słowo kamilos, oznaczające linę, sznur, ale mylnie zapisano je jako kamelos czyli wielbłąd (w hellenistycznej grece oba wyrazy wymawia się tak samo).

Są to wszystko próby osłabienia wymowy Jezusowej hiperboli, aby zlagodzic nieco radykalizm Jego wypowiedzi. Takie interpretacje należy raczej odrzucić.

Tyle moge napisać, jeśli chodzi o zrot użyty przez Jezusa, zaś jeśli chodzi o kwestię zbawienia bogatych polecam dzieło jednego z Ojców Kościoła - Klemensa Aleksandryjskiego: Który człowiek bogaty może być zbawiony? (Wydawnictwo M, Kraków 2000).

Roman Zając

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060606091537538