Tolerancja wymaga uznania roli religii

śro, 14 cze 2006, 15:35:21

Autor: Mirosław Miarczyński

"Nie może być tolerancji religijnej bez szacunku dla prywatnej i publicznej roli religii" - powiedział abp Józef Wesołowski podczas obrad Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Ałmaty w Kazachstanie.

"Nie może być współpracy między kulturami, religiami i narodami przy wzajemnej ignorancji" - mówił arcybiskup, który przewodniczył delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencję "Promocja zrozumienia międzykulturowego, międzyreligijnego i międzyetnicznego", która odbyła się w dniach 12 i 13 czerwca br.

"Współpraca wymaga dialogu - dodał papieski przedstawiciel. - Jednakże dialog jest tylko pierwszym krokiem, który powinien doprowadziwać do ustalenia wspólnego i solidnego fundamentu, na którym można oprzeć trwałą współpracę".

Według arcybiskupa fundamentem jest uznanie i szacunek dla różnych kultur i religii. Dziś jednak, jak stwierdził abp Wesołowski, religie są manipulowane a nawet prezentowane jako część problemu, choć w istocie są i powinny być uważane za część rozwiązania problemów, które występują między różnymi kulturami i cywilizacjami.

Arcybiskup stwierdził też, żę "dialog międzyreligijny nie będzie w stanie wzbudzić większego szacunku i jedności w życiu politycznym cywilnym i społecznym, jeśli nie uznaje się we właściwy sposób publicznej roli religii. Jeśli religia jest spychana wyłącznie do sfery prywatnej, to wówczas neguje się jej zdolność do pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo". Przewodniczący watykańskiej delegacji odniósł się w ten sposób do licznych przypadków wyśmiewania religii i kultur, które mają miejsce w mediach.

W swoim wystąpieniu abp Wesołowski odniósł się też do relacji między wolnością wypowiedzi i prawem do tego, by nie obrażać uczuć religijnych, elementu fundamentalnego wolności religijnej: "Jeżeli w imię błędnej interpretacji wolności wypowiedzi, państwa członkowskie (OBWE - js) pozwalają na obrazę uczuć religijnych jednostek i całych wspólnot, to tym samym państwa te nie tylko nie będą zdolne skutecznie przyczyniać się do dialogu między różnymi religiami, kulturami i grupami etnicznymi, ale i ponadto grozi im propagowanie przesądów".

"Szacunek i ochrona fundamentalnych praw wolności wypowiedzi i wolności religii powinna być zagwarantowana przez wspieranie delikatnej równowagi i przez zapewnienie korzystania z obydwu" - zakończył swoje wystąpienie abp Józef Wesołowski.

Forum Żydzi Polacy Chrześcijanie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060614153521938