Polacy o lustracji duchownych

śro, 19 lip 2006, 10:56:20

Autor: Izabela Okrój-Hernik

Z sondażu firmy Mareco przeprowadzonego na zlecenie "Życia Warszawy" wynika, że ponad 49 procent Polaków jest zdania, że Kościół nie chce ujawniać nazwisk byłych agentów SB wśród księży. Przeciwną opinię wyraził w tej sprawie tylko co piąty ankietowany. 43 procent respondentów przyznało, że informacje o przeszłości agenturalnej księży osłabiły albo osłabią zaufanie do Kościoła.

Jedynie 27,7 procent ankietowanych uznało, że podanie do wiadomości informacji o byłych agentach SB wśród księży nie wpłynie na zaufanie od Kościoła. Ankietowani przyznali jednak, że ujawnienie agentów nie zaszkodzi Kościołowi tylko w sytuacji, kiedy księża sami przyznają się do swojej przeszłości. 30 procent Polaków przyznało zaś, że gdyby doszło do takiej sytuacji autorytet Kościoła ulegnie osłabieniu.

Co czwarty ankietowany uważa, że informacje na temat agentów wśród duchownych powinien ujawniać każdy, kto posiada na ten temat odpowiednio udokumentowaną wiedzę. 21,3 procent badanych jest zdania, że powinny to czynić władze kościelne, 15,8 procent twierdzi, że jest to zadanie IPN-u, 15 procent uważa, że to zadanie historyków współpracujących z Kościołem, zaś 14,6 procent wyznacza przekazywanie tego typu informacji mediom. Co dziesiąta ankietowana osoba przyznała, że osoby poszkodowane powinny same podawać do wiadomości nazwiska duchownych, którzy mają agenturalną przeszłość.

Respondentów zapytano o opinię dotyczącą prób rozliczenia się Kościoła z lustracją w swoich szeregach. Tylko 13 procent badanych przyznało, że komisja „Pamięć i Troska” powołana przez kardynała Stanisława Dziwisza przyspieszy ujawnienie nazwisk byłych agentów SB wśród duchownych. 30 procent ankietowanych uznało, że prace tej komisji nie będą miały żadnego wpływu na tempo ujawnienia nazwisk księży o agenturalnej przeszłości.

Prawie 40 procent Polaków jest zdania, że duchowni, którzy współpracowali z SB zdradzili swoje powołanie, a 16,9 procent uważa, że zdradzili oni Kościół. 8 procent badanych uznało ich działanie za zdradę Boga. 34,8 procent ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2006071910562090