Ślub w kościele katolickim po ślubie w kościele protestanckim

pon, 15 sty 2007, 12:32:33

Autor: Gość serwisu

Chciałabym się dowiedzieć czy jest w ogóle możliwe zawarcie małżeństwa w kościele katolickim z osoba, która wcześniej wstąpiła w związek małżeński w kościele protestanckim. Mój partner jest katolikiem wstąpił jednak w związek małżeński z protestantka, bo tak chciała tego jej rodzina. Dodam, ze był to okres, w którym zmarli jego rodzice a on sam miał problemy z narkotykami. Osamotniony i uzależniony zgodził się na małżeństwo, bo jak mówi "nie chciał być sam..." Ich małżeństwo przetrwało 2 lata a jego owocem jest 8 letni dziś syn. Są po rozwodzie cywilnym i od kilku lat każdy z nich ma innych partnerów życiowych. Proszę o informacje czy są jakieś szanse na unieważnienie tego związku i gdzie się to załatwia. Sprawę komplikuje fakt, ze mój partner jest z pochodzenia Brazylijczykiem a mieszkamy w Irlandii. Jak w takiej sytuacji jest możliwe przesłuchanie świadków i załatwianie wszystkich formalności?

W Pani sytuacji należy ustalić, czy małżeństwo było zawarte w kościele katolickim, oraz czy uzyskano wymagane prawem zezwolenia i dyspensę.

Co do podstaw nieważności małżeństwa, to zasadniczo prawdopodobna podstawa istnieje (okoliczność utraty rodziców, nadużywanie narkotyków),przy czym należy dokładnie przeanalizować okres przedślubny i okres życia małżeńskiego, by jednoznacznie ustalić tytuł nieważności itp. Do pytań zaś Pani, odnośnie procedury;

Sądem właściwym do rozpatrywania sprawy jest Kan. 1673 - W sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są:

1° trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;

2° trybunał miejsca, w którym strona pozwana ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie;

3° trybunał miejsca, w którym strona powodowa ma stałe zamieszkanie, jeżeli obydwie strony przebywają na terytorium tej samej Konferencji Episkopatu, i wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej, po jej wysłuchaniu, wyraża na to zgodę;

4° trybunał miejsca, na którym faktycznie trzeba będzie zbierać większość dowodów, jeżeli wyrazi na to zgodę wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej, który wcześniej powinien ją zapytać, czy nie zgłasza czegoś, co należałoby wyłączyć.

Z przepisów wynika, że możecie Państwo rozpocząć proces w miejscu obecnego zamieszkania, pod warunkiem spełnienia wymagań o których mowa wyżej w kan. 1673 n3, czyli strona pozwana powinna zamieszkiwać na terytorium Irlandii.

Dość często się zdarza, że świadkowie zamieszkują na innym terytorium, niż toczący się proces o orzeczenie nieważności małżeństwa. Wówczas, na wniosek strony procesowej jest możliwe przesłuchanie świadka w innym sądzie.


Mgr lic prawa kanonicznego Małgorzata Baran


Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060720003233867