o. Gabriel Amorth o opętaniach w czasach współczesnych

pią, 1 wrz 2006, 09:00:30

Autor: Ewa Pluta

Postaci takie jak Adolf Hitler czy Józef Stalin ewidentnie pokazują jak silny może być wpływ złego ducha na człowieka - powiedział 27 sierpnia, w wywiadzie dla watykańskiego radia egzorcysta, pracujący w diecezji rzymskiej, ojciec Gabriele Amorth. -Uwidoczniło się to nader silnie w działaniach przez nich podejmowanych, pogłębiających ich zaangażowanie na rzecz zła.

Owszem, rzadkie są przypadki takiego opętania, niemniej historia pokazuje, że jest to realne.

Powołując się na naukę Kościoła, egzorcysta przypomniał, że szatan zawsze obierał sobie za cel kuszenie człowieka tak, by efektem tego była nienawiść skierowana do Boga. Owe buntownicze anioły, o których istnieniu mówi Pismo Święte, są czystymi duchami i mimo, że człowiek nie jest w stanie zobaczyć ich fizycznej postaci, może dostrzec skutki ich działania. Ojciec Amorth zwrócił uwagę na to, że na przestrzeni lat w każdej kulturze uzmysławiano sobie istnienie tychże złych duchów.

I do tej świadomości należy powrócić i zdać sobie sprawę z faktu, że obecnie wpływ sił demonicznych jest bardzo silny. Szatan oddziaływa nie tylko na pojedyncze osoby, lecz czasami wręcz całe grupy, całe społeczeństwa, populacje. Dlaczego tak się dzieje?

Egzorcysta nie ma złudzeń, że przyczyną jest osłabienie wiary w Boga, zastąpionej w wielu przypadkach przez przesąd i zainteresowanie okultyzmem. Dlatego, należy pamiętać, że tak jak konkretna osoba winna być obroniona przed wpływem złego ducha, tak też ochronione winno być całe społeczeństwo.

www.catholicnews.com

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060831090030270