Znaczący krok w dialogu międzyreligijnym

sob, 9 wrz 2006, 00:47:21

Autor: Ewa Pluta

Lambeth Palace- główna siedziba Kościoła anglikańskiego - stała się miejscem sfinalizowania długoletnich rozmów prowadzonych pomiędzy wyznawcami anglikanizmu a wyznawcami judaizmu. Deklaracja została podpisana 5 września 2006 r. przez Arcybiskupa Canterbury dr. Rowana Williamsa i głównych rabinów Izraela (rabin Shlomo Amar i rabin Yonah Metzger).

Porozumienie, określone przez Anglikanina mianem znaczącego kroku w dialogu międzyreligijnym, daje podwaliny pod takie współdziałanie, oparte na wzajemnym szacunku, sympatii i zaufaniu, by poprzez wzajemne zainteresowanie pokojem i bezpieczeństwem, pokazać światu Bożą miłość. Dokument ma także być swoistym pretekstem do umocnienia tak osłabionych w dzisiejszym świecie więzi rodzinnych. Po to także, by służyć młodszym pokoleniom, prowadząc je do docenienia depozytu wiary, jaki otrzymali.

Deklaracja zatem otwiera możliwość wielorako rozumianego dialogu, który podjęty zostanie w niedalekiej przyszłości. Owszem, twórcy dokumentu wspominają pokrótce historię wzajemnych relacji między chrześcijaństwem a judaizmem, niemniej koncentrują się nade wszystko na sytuacji współczesnej. Zauważywszy silny wzrost antysemityzmu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie, stanowczo sprzeciwiają się takiej niesłusznej dyskryminacji.

Podobnie jak Deklaracja Aleksandryjska z 2002 roku, porozumienie to potępia przemoc wszelkiego rodzaju. Podejmuje stanowisko wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podkreśla znaczenie Ziemi Świętej w dziedzictwie kulturowym zarówno chrześcijan, muzułmanów jak i żydów. Mieszkańcy tego terenu, na którym terroryzm rozpowszechnia się niezwykle szybko, wycierpieli wszelkie formy przemocy- przeczytać możemy w deklaracji. Konieczna jest, wedle sygnujących dokument, nie tylko rekonstrukcja infrastruktury, ale, co nie jest mniej istotne, emocjonalnych relacji między wyznawcami trzech wielkich religii, zamieszkujących te tereny. Zwrócono również uwagę na problem integralności i samodzielności Izraela. Dokument wyraża pragnienie, by państwo Izrael stało się państwem bezpiecznym, również dzięki ustalonym granicom i aktom prawnym. Deklaracja potępia te działania, które godzą w suwerenność Izraela. Zachęca do konstruktywnego zaangażowania nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale i na ekonomicznej, tak by w humanitarny sposób umożliwić bliskie więzi między osobami i społecznościami.

Zaangażowanie w dialog międzyreligijny jest, wedle przedstawicieli tych największych religii konieczne, oparte jednak winno być na poszanowaniu odrębności i tradycji poszczególnych religii, tak, by wspólnie otwierać się na Boga.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060909004721868