Apel o poszanowanie i rozwagę

śro, 20 wrz 2006, 11:08:09

Autor: Joanna Gacka

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów apeluje o wzajemne poszanowanie i rozwagę chrześcijan i muzułmanów. Nie dajmy zwieźć się tym, którzy wzywają do wzajemnej nieufności i wrogości, nienawiści, dążą do konfrontacji.

Strona muzułmańska wzywa wszystkich muzułmanów, zwłaszcza tych, którzy protestują przeciw wypowiedzi papieża Benedykta XVI podczas wykładu na uniwersytecie w Ratyzbonie, by uważnie przeanalizowali cały tekst wystąpienia i nie dali się zwieść prowokacji tych, którzy w imieniu islamu działają przeciw niemu, próbując nastawić wrogo wspólnotę muzułmańską w stosunku do Europy i chrześcijaństwa.

Chrześcijanie są braćmi muzułmanów, co zaświadcza Koran i Sunna. Nie było intencją Benedykta XVI obrażanie islamu, muzułmanów i ich wartości, a na odwrót - wyciągnięcie ręki do dialogu i rozmowy. Wykorzystywanie każdego pretekstu do osłabienia czy zerwania dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego jest na rękę wrogom islamu, którzy pozornie działając w imieniu religii są w istocie przeciw niej. Tacy zwani są w Koranie - munafikun - obłudnikami i powinni być potępieni.

Trzeba również zauważyć, że Benedykt XVI wygłosił wykład do słuchaczy chrześcijańskich na terytorium Niemiec od VII wieku chrześcijańskim, a więc nie przemawiał do muzułmanów. W świecie muzułmańskim też różnie mówi się na temat chrześcijaństwa - nie zawsze tak, jak by to odpowiadało chrześcijanom.

Raz jeszcze Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów wzywa do opamiętania i zaniechania bezsensownej eskalacji nieufności. Nie ma odwrotu od drogi dialogu. Tylko rzeczowa rozmowa i wyjaśnianie nieporozumień może być płaszczyzną do dialogu i pokojowego współistnienia dwóch największych religii monoteistycznych: chrześcijaństwa i islamu.

Przewodniczący Rady ze strony katolickiej Zdzisław Bielecki
Przewodniczący Rady ze strony muzułmańskiej Selim Chazbijewicz

Tekst pochodzi ze strony Form Żydzi-PolacyChrześcijanie i jest opublikowany za zgodą wydawców serwisu.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20060920110809827