Zmarł bp Pavel Mária Hnilica SJ, propagator objawień fatimskich

sob, 14 paź 2006, 14:35:47

Autor: Andrea Frizzarin

W wieku 85 lat zmarł w niedzielę w Czechach słowacki biskup Pavel Hnilica, wielki znawca i propagator objawień fatimskich. Wyświęcony na księdza w roku 1950, swą posługę kapłańską sprawował jako ksiądz Kościoła działającego w podziemiu, w warunkach ciężkich prześladowań, jakich doświadczył Kościół w Czechosłowacji. Ostatnie lata życia spędził w domu założonego przez siebie stowarzyszenia Pro Deo et fratribus we wsi Nove Hrady. Pracował również w Stolicy Apostolskiej i znany był szerszemu ogółowi katolików na świecie jako jeden z tych, którzy przybliżali papieżowi Janowi Pawłowi II tajemnice fatimskie.


Bp Hnilica był tym duchownym, który osobiście dostarczył Janowi Pawłowi II strzeżone w tajnej części archiwum watykańskiego koperty z zapisem trzeciej tajemnicy fatimskiej. Papież zainteresował się bliżej objawieniami fatimskimi dopiero po zamachu na swoje życie z 13 maja 1981. Dzień ten jest w Kościele świętem Matki Boskiej Fatimskiej. M.in. ta zbieżność sprawiła, że Jan Paweł II odczytał to jako znak Opatrzności. Wkrótce po zamachu poprosił o dostarczenie mu tekstu trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Po głębokich studiach dotyczących objawień fatimskich i trzeciej tajemnicy papież Jan Paweł II stwierdził, że ta ostatnia dotyczyła zamachu na jego życie z 13 maja 1981 r.

Bp Hnilica, który bardzo dokładnie przestudiował historię i okoliczności w jakich Matka Boska objawiła się w 1917 roku trojgu portugalskich pastuszków, w rozmowach z Janem Pawłem II podzielił się papieżem swoją interpretacją objawień. Pod wpływem tych przemyśleń Jan Paweł II doszedł do wniosku, że trzecia tajemnica mówiła o zamachu.

Tajemnica fatimska składa się z trzech części objawionych przez Matkę Bożą od maja do października 1917 r rodzeństwu Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos w portugalskiej miejscowości Fatima.

Łucja, która kilka lat później wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych, spisała przebieg i treść objawień. Dwie pierwsze części (dotyczyły wizji piekła i wydarzeń w Rosji oraz jej nawrócenia) zostały rozpowszechnione w Kościele.

Trzecia część, zapowiadająca męczeństwo wielu ludzi i zabójstwo papieża, została ujawniona przez Kościół dopiero w roku 2000.

Jan Paweł II był mocno przekonany, że trzecia objawiona tajemnica fatimska była m.in. zapowiedzią niebezpieczeństwa w jakim się znalazł wskutek zamachu na jego życie w dniu 13 maja 1981 r i że dzięki "macierzyńskiej dłoni" Matki Bożej "papież w agonii zdołał się zatrzymać na progu śmierci".

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20061014143547842