Bp Ozorowski nowym Metropolitą Białostockim

sob, 21 paź 2006, 15:18:26

Autor: Mateusz Markiewicz

21 października 2006r. Benedykt XVI nominował Bpa Edwarda Ozorwoskiego, dotychczasowego Sufragana Białostockiego, Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Stolica ta wakowała od 30 maja, kiedy dotychczasowy Ordynariusz, Abp Wojciech Ziemba został nominowany Metropolitą Warmińskim. Przez ten czas archidiecezją zarządzał Bp Ozorowski.


Abp Edward Ozorowski urodził się 1 maja 1941r. w Białymstoku. W latach 1954-1958 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Bpa Władysława Suszyńskiego, ówczesnego Sufragana Wileńskiego, 21 czerwca 1964r. W latach 1964-1970 studiował na KULu i działał jako duszpasterz w Lublinie. Pracę magisterską pt. "Nauka Adama Opatowczyka (+1644) o sakramentach w ogólności" obronił w 1967r. Temat jego doktorau, obronionego w 1970r. brzmiał: "Nauka współczesnych teologów katolickich o Kulcie Świętych w życiu Kościoła pielgrzymującego (od Mystici Corporis do Vaticanum II)" . Po studiach w Lublinie udał się do Warszawy, gdzie pracował do 1979r. na ATK i w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Habilitował się w 1976r. rozprawą "Eklozjologia unicka w latach 1596 - 1720". Od roku 1987 był profesorem nadzwyczajnym, a w 1994r. został profesorem zwyczajnym. Arcybiskup jest wykładowcą następujących uczelni: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Kolegium i Studium Teologiczne w Białymstoku, Wyższe Seminarium Duchowne w Sankt Petersburgu.

31 stycznia 1979r. Jan Paweł II nominował Ks. Ozorowskiego Sufraganem Wileńskim z tytułem Biskupa Bitettum. Sakrę biskupią przyjął 29 kwietnia 1979r. z rąk Abpa Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. Współkonsekratorami byli Bp Edward Kisiel, Ardministrator Apostolski Diecezji Białostockiej i Bp Władysław Jędruszuk, ówczesny Administrator Apostolski Pińska. 5 czerwca 1991r. Jan Paweł II nominował Bpa Ozorowskiego Sufraganem Diecezji Białostockiej.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2006102115182627