Problemy Ekumeniczne: Homoseksualizm

śro, 15 lis 2006, 12:58:28

Autor: Mateusz Dunikowski

Problemy ekumeniczne nie ograniczają się tylko do zagadnień teologicznych i zaszłości historycznych. W ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej obserwujemy nowe konflikty pomiędzy wyznaniami (i pomiędzy samymi chrześcijanami), które dotyczą bardziej etyki i moralności, niż teologii. Krakowska Grupa Ekumeniczna UNITAS postanowiła poruszyć te kontrowersyjne tematy na swoich zajęciach. Dzisiejszym (15.XI) tematem spotkania jest właśnie "Homoseksualizm po chrześcijańsku".

Krakowska Grupa Ekumeniczna UNITAS (nad którą kosciol.pl sprawuje patronat medialny) spotyka się w każdą środę o godzinie 18:30 na Papieskiej Akademii Teologicznej (ul. Franciszkańska 1) w sali Miedzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu. Korzenie grupy sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zaczęła funkcjonować przy dominikańskim duszpasterstwie akademickim BECZKA. Główny trzon grupy tworzą studenci teologii PAT, jednak grupa otwarta jest na wszystkich - niezależnie od wieku i wyznania.

W poprzednich latach spotkania Unitasu były zdominowane przez "ciężką teologię" i gości (najczęściej duchowni wyznań niekatolickich). Podziały między chrześcijanami, to jednak nie tylko doktryna i dogmaty: coraz częściej obserwujemy rozłamy i kłótnie na tle etycznym i moralnym, czego przykładem może być konflikt w Kościele Anglikańskim dotyczący homoseksualizmu (który to konflikt grozi rozpadem Kościoła Anglikańskiego). Unitas chce przybliżyć aktualne problemy chrześcijan poprzez stworzenie nowego cyklu spotkań dotyczącego właśnie pozateologicznych problemów.

Dzisiejsze spotkanie "Homoseksualizm po chrześcijańsku" (na które czytelnicy kosciol.pl z Krakowa są gorąco zaproszeni) to możliwość zarówno wypowiedzenia się i dyskusji, jak również okazja do posłuchania o próbach akceptacji homoseksualizmu w judaiźmie i poszczególnych Kościołach chrześcijańskich. Spotkanie zakończy się wykładem o biologicznych i społecznych przyczynach homoseksualizmu (homoseksualizm - choroba, czy norma?).

W planach grupy są takie tematy jak: "Kłopot z babami - czyli o teologii feministycznej i duchownych-kobietach", "Wszystko, co chcesz wiedzieć o seksie: seks po katolicku, lutersku, kalwińsku, seks u ewangelikalnych i prawosławnych", "Celibat, czystość i tzw białe małżeństwa", itp. Spotkania te, to nie tylko wykłady, ale również dyskusje - i czasami możliwość porozmawiania z zaproszonymi gośćmi - ekspertami z danych dziedzin.


Oprócz cyklu "Ekumeniczne Problemy Pozateologiczne" UNITAS zachęca również do pozostałych spotkań, a są to cykle:
- "Korepetycje z Credo" - wykłady v-ce dyrektora Instytutu Ekumenii i Dialogu PAT, dr Marka Kity (filozofa i teologa) z zakresu podstaw teologii fundamentalnej. Dr Kita jest wspaniałym "gadułą" z dużą wiedzą i poczuciem humoru - które to cechy zjednują mu wielu słuchaczy. Jest również zapalonym ekumenistą.
- "Podróż po Górach" - spotkania modlitewne prowadzone przez Michała Wolaka. Modlitwa jest jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) narzędzi w drodze ku jedności. Michał będzie nas prowadził poprzez biblijne góry: Tabor, Synaj, Golgotę, itd.
- "Spotkania z gośćmi" - ten cykl to możliwość rozmowy z (najczęściej) duchownymi różnych wyznań chrześcijańskich. Czasami są oni zaproszeni na Unitas,... a czasami Unitas jest zapraszany przez nich, do ich świątyń.

Unitas stara się również uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach ekumenicznych w Krakowie (szczególnie tych pod patronatem PRE). Są to najczęściej comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne (plan nabożeństw jest na stronach grupy), oraz sesje naukowe.

 

Strona Unitasu: www.unitas.kosciol.pl

 

Zapraszam również do wcześniejszego artykułu o Grupie Ekumenicznej Unitas - gdzie można przeczytać o powstaniu grupy (w Jerozolimie!) i o jej dotychczasowych działaniach.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20061115125828865