Jedna trzecia Polaków to kreacjoniści

pon, 20 lis 2006, 20:38:17

Autor: Izabela Okrój-Hernik

Jak wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP, jedna trzecia Polaków przyznaje, że wierzy w to, że człowiek został stworzony od razu w obecnej postaci. 53 procent natomiast uważa, że człowiek jest wynikiem długotrwałej ewolucji. Z badania wynika, że poglądy badanych zależą od ich wieku, poziomu wykształcenia oraz religijności.

Prawie połowa ankietowanych (47 procent), którzy uznają ewolucję twierdzi, że człowiek pochodzi o małpy. 45 procent uznaje, że człowiek i małpa pochodzą od jakichś wspólnych przodków. Za ewolucją opowiadają się przede wszystkim osoby w wieku 20-29 lat (71 procent), a za kreacją 19 procent. Wśród osób, które mają 60 lat zwolenników każdej z koncepcji jest po około 40 procent.

Wraz z poziomem wykształcenia rośnie poparcie dla ewolucji, zaś maleje dla kreacji. Ankietowani z wykształceniem podstawowym tak samo często wierzą w ewolucję jak w kreacjonizm. Jedna czwarta respondentów z wyższym wykształceniem wierzy natomiast w stworzenie człowieka takim, jakim jest on obecnie.

Na poglądy o pochodzeniu człowieka najczęściej wypływa religijność. W grupie niewierzących za teorią ewolucji opowiada się 85 procent, zaś za kreacjonizmem 6 procent. Wśród osób wierzących i praktykujących natomiast 46 procent to zwolennicy ewolucji, a kreacji 36 procent.

63 procent ankietowanych przyznało, że naukę o biologicznym pochodzeniu człowieka i wiarę, że człowieka stworzył Bóg można pogodzić. 23 procent uznało natomiast, że jest to niemożliwe.

Badanie TNS OBOP zostało zrealizowane w dniach od 3 do 6 listopada 2006 roku na losowej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 15 lat.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20061120203817108