Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Polscy baptyści o sporze kreacjonistyczno-ewolucjonistycznym

Grono członków Kościoła Baptystycznego w Polsce opublikowało oświadczenie w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego. Deklaracja przedstawia się następująco:

Tocząca się obecnie w polskich mediach dyskusja na temat teorii ewolucji zawiera – obok innych Kościołów – odniesienia do poglądów baptystów w tej sprawie. Przedstawiani są oni jako zwolennicy tzw. poglądu kreacjonistycznego.

Mając na względzie rzetelne informowanie opinii publicznej oświadczamy, iż kreacjonizm jako alternatywa względem ewolucjonizmu nie jest i być nie może z uwagi na założenia teologiczne ruchu baptystycznego obowiązującą wszystkich baptystów doktryną opisującą pochodzenie człowieka.

Znaczące kręgi baptystyczne, w tym i niżej podpisani, reprezentują pogląd, iż orędzie Biblii nie stoi w sprzeczności z ustaleniami nauk przyrodniczych, a istota chrześcijaństwa wymaga poszanowania autonomii badań naukowych.

Adam Błażowski, Wrocław
Aleksander Błażowski, Wrocław
Renata Błażowska, Wrocław
Krzysztof Brzechczyn, Poznań
Krystyna Blumczyńska, Wrocław
Zbigniew Blumczyński, Wrocław
Adam Cenian, Gdańsk
Joanna Dąbrowska-Patalon, Gdańsk
Ireneusz Górczyński, Chorzów
Halina Ewa Gutkowska, Białystok
Ryszard Gutkowski, Białystok
Tomasz Kalisz, Katowice
Janusz Kucharczyk, Warszawa
Mirosław A. Patalon, Gdańsk
Tomasz Swędzioł, Sosnowiec
Wojciech Szczerba, Wrocław
Ryszard Tyśnicki, Wrocław
Tadeusz J. Zieliński, Warszawa
Tomasz Żółtko, Kraków

23 listopada 2006 r.

Nadesłane przez Przyjaciel

Zobacz też:
Komentarz do oświadczenia baptystów


Opcje Artykułu

Polscy baptyści o sporze kreacjonistyczno-ewolucjonistycznym | 13 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
namor czw, 23 lis 2006, 10:41:45
"oświadczamy, iż kreacjonizm jako alternatywa względem ewolucjonizmu nie jest i być nie może z uwagi na założenia teologiczne ruchu baptystycznego obowiązującą wszystkich baptystów doktryną opisującą pochodzenie człowieka" Jestem zdziwiony.... Kreacjonizm nie może byc doktryną obowiązującą wszystkich baptystów? Wydawało mi się,ze baptyści stoja dosc radykalnie na grucie biblijnego fundamentalizmu, a zatem odrzucają wszelkie koncepcje ewolucji zarówno ateistyczne, jak i teorie uwzgledniajace Boga jako tego, który posłużył się według nich ewolucją, aby stworzyć czlowieka.

---
Roman Zając

Mi ze maelim eca(h) beli daat lachen higgadeti welo awin niflaot mimmeni welo eda (Hi 42, 3)

 
leon_neo pią, 24 lis 2006, 02:27:26
Ja mam nadzieję nie pochodzę od małpy.
Pozdrowienia z mniej znaczącego kręgu baptystycznego!
 
sopbap pią, 24 lis 2006, 11:54:17
Ze całym szacunkiem do osób, które podpisały się pod oświadczeniem z dnia 23.11.2006 w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego chciałbym zauważyć, że kluczowe stwierdzenie w tym dokumencie jest teologicznym uproszczeniem i nawet w swojej istocie sprzeczne z obowiązującym wyznaniem wiary Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce.

Oświadczono iż:
"kreacjonizm jako alternatywa względem ewolucjonizmu nie jest i być nie może z uwagi na założenia teologiczne ruchu baptystycznego obowiązującą wszystkich baptystów doktryną opisującą pochodzenie człowieka."

W Wyznaniu Wiary Baptystów Polskich z roku 1930 (obowiązującym do dzisiaj), w pkt 3, cyztamy:

"Wierzymy, że pierwszego człowieka stworzył Bóg na swoje wyobrażenie (1 Mojż 1,27)."

http://www.kchb.hg.pl/kchb/print.php?what=article&id=37

W kwestii pochodzenia człowieka, obowiązujące wyznanie wiary Kościoła Baptystów w Polsce stwierdza, że tak właśnie wierzą członkowie Kościoła. Nie rozumiem zatem, jak podpisani Baptyści mogą oświadczyć, że kreacjonizm "nie jest i być nie może z uwagi na założenia teologiczne ruchu baptystycznego obowiązującą wszystkich baptystów doktryną opisującą pochodzenie człowieka." Wyznanie Wiary naszego Kościoła stwierdza, że my wszyscy "wierzymy, że pierwszego człowieka stworzył Bóg" a nie był on produktem przypadkowych procesów naturalnych. Stwierdzenie, iż "kreacjonizm jako alternatywa względem ewolucjonizmu nie jest i być nie może z uwagi na założenia teologiczne ruchu baptystycznego obowiązującą wszystkich baptystów doktryną opisującą pochodzenie człowieka" jest daleko idącym uproszczeniem będącym nawet w sprzeczność z obowiązującym wyznaniem wiary KChB w Polsce.

Sam Jezus powiedział, "czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? (Ew. Mat. 19,4 zob. również: Ew. Jana 1,3; Kol. 1,16 oraz Rz. 5,12)." Chrześcijanie od samego początku zawsze rozumieli, że Bóg jest Stwórcą człowieka. Świadczy o tym choćby nicejskie wyznanie wiary z 325 roku: "Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmocnego, Twórcę wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych." Również Londyńskie Wyznanie Wiary Baptystów z 1689 stwierdza: "Całe stworzenie jest dziełem Boga; na końcu Bóg stworzył mężczyznę i kobietę." (roz. 4, pkt.2).

Czy podpisani pod omawianym oświadczeniem chcą powiedzieć, że różnorodność Baptystów oznacza brak systematycznej teologicznej nauki i obowiązujących standardów wiary w tej kwestii? Nawiązywanie w swoim oświadczeniu do "założeń teologicznych ruchu baptystycznego" jest wyraźnym nadużyciem, ponieważ Baptyści (nie tylko w Polsce) zawsze wierzyli, że człowiek powstał w wyniku aktu stworzenia przez Boga a nie w wyniku ewolucji.

24.11.2006
Nadesłane przez prawdziwego przyjaciela.

Krzysztof Osiecki, Sopot
 
Krzysztof_P pią, 24 lis 2006, 13:01:25
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tekst dokładnie. Mówi ona, że Biblia nie jest sprzeczna z ustaleniami badań naukowych. Jest to dla mnie oczywistość, bo Pismo Święte jest nieomylne, a ponieważ ustalenia naukowe są również prawdziwe, to Biblia z natury nie jest sprzeczna z ich naukami. Gdyby była sprzeczna z prawdą, nie byłaby Pismem Świętym, a jeśli mylą się badania naukowe, to z natury nie są ustaleniami (bo ustalenie to stwierdzenie faktu) tylko błędnymi hipotezami.
 
 • sopbap pią, 24 lis 2006, 13:43:01
Jędrek pią, 24 lis 2006, 14:59:26

No i następni odstępcy opuścili Romka Giertycha... pozostał sam jak Eliasz . Żeby jeszcze tylko spotkał  Pana.                                                                    Czy są tu jeszcze jacyś ortodoksyjni wierzący ?

        A tak już całkiem poważnie w związku z dyskusją powyżej czy ktoś naprawdę kompetentny (np. jakiś prawdziwy baptysta) jest w stanie wskazać w co właściwie wierzą batyści? I czy w ogóle istnieje jakieś powiedzmy prowizorium teologiczne, przekroczenie którego wyklucza poza baptyzm? To pytanie całkiem serio i bez ironii. Dalej bracia i siostry, baptyści to okazja aby przedstawić się ludzkości w tym miejscu. Zapraszam i czekam ...

---
Aby ci którzy żyją nie dla siebie zyli ale dlatego, który za nich umarł.

 
sopbap sob, 25 lis 2006, 19:21:12
Drogi Jędrku!

Prosiłeś o odpowiedź ?prawdziwego baptysty," więc na wstępie w kilku słowach chciałbym się przedstawić. Jestem pastorem Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie od 1999 r. Nawróciłem się w 1984 r. i wyszedłem z Kościoła rzymsko-katolickiego. Przyjąłem chrzest w Kościele Baptystów, ponieważ uznałem, że Baptyści najwierniej trzymają się prawdy Pisma Świętego. Wierzę, że Pismo Święte jest najwyższym autorytetem w sprawach wiary i jako członek Kościoła Chrześcijan Baptystów (KChB) uznaję jego wyznanie wiary jako wierne Bożemu Słowu. To, co piszę poniżej, piszę we własnym imieniu. Nie mam uprawnień do występowania w imieniu całego Kościoła, ale prosiłeś o odpowiedź ?prawdziwego Baptysty", wiec mam nadzieję, że spełniam to kryterium.

Obowiązujące standardy wiary dla członków KChB w Polsce sformułowane na podstawie Bożego Słowa znajdują się w wyznaniu wiary KChB. Problem polega na tym, niektórzy zapominają o tym (np. w poczuciu źle pojętej ?wolności wyznaniowej"). Nie chcę wskazywać na nazwiska, ale podpisani pod omawianym stanowiskiem, to osoby piastujące poważne funkcje w Kościele KChB i środowisku ewangelikalnym w Polsce. Miedzy innymi widnieją tam podpis: Dziekana Wyższego Baptystycznego Seminarium w Warszawie (WBST), Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (EWST) w Wrocławiu, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Kościoła KChB czy członka Naczelnej Rady Kościoła Baptystów w RP. Osobiście nie rozumiem dlaczego osoby te podpisują oświadczenie, które jest wbrew oficjalnej nauce KChB. Czy chodzi o to, że: (1) Przeoczyli ten punkt w oświadczeniu; (2) zapomnieli albo nie znają zasad wiary swojego Kościoła; (3) nie dokładnie czytali to, co podpisali? Nie wiem. Prawdą jednak jest, że żaden z tych powodów, nie jest dobrym wytłumaczeniem. Od ludzi odpowiedzialnych za naukę w Kościele czy w środowisku ewangelikalnym w kraju, oczekujemy czegoś więcej. Osoby na takich stanowiskach nie powinny popełniać takich błędów ? szczególnie, jeżeli wiadomość, za pomocą środków masowego przekazu, skierowana została do opinii publicznej, do której chcemy docierać z nauką Biblijną.

Na zakończeniu jeszcze jedna uwaga. Niektórzy bardzo boją się opinii publicznej i nie chcą być uznani za ?zacofanych". Ty nazwałeś podpisujących się pod tym oświadczeniem ?odstępcami." Myślę, że to trochę na wyrost. Nie oświadczyli, że nie wierzą w stworzenie tylko oświadczyli (zresztą błędnie), że Baptyści nie mają w takiej sprawie określonego stanowiska. Osobiście wolałbym być nazwany ?zacofanym" niż ?odstępcą". Naszego Zbawiciela również nazywali ?żarłokiem i pijakiem" i jak wiemy, Jemu to nie przeszkadzało. ?Zacofanie" nie niesie ze sobą skutków wiecznych, ale odstępstwo od Boga i Prawdy, tak. Z tego powodu Biblia daje poważne ostrzeżenie nauczycielom (List Jakub 3,1). Podpisujący to oświadczenie zapomnieli chyba, że ludzie potrzebuje Biblijnych odpowiedzi a nie prób przypodobania się światu. Dla mnie osobiście jest to zachętą, by chodzić wąską drogą. Jeśli ewangeliczni chrześcijanie nie będą wierni Słowu, to kto? Cieszę się, że czytelnicy tego forum uważają Kościół Baptystów za kościół biblijny i oczekuje od jego członków biblijnych odpowiedzi. Oby tylko nasi liderzy sami nie zniszczyli tego wizerunku.

Pozdrawiam serdecznie w Chrystusie!

Pastor Krzysztof Osiecki

KChB Sopot I
 
Jerzy Marcol wto, 28 lis 2006, 11:17:19

Dla mnie bardzo enigmatyczny jest ten fragment oświadczenia:
 'orędzie Biblii nie stoi w sprzeczności z ustaleniami nauk przyrodniczych,
a istota chrześcijaństwa wymaga poszanowania autonomii badań naukowych.'

Moje pytanie brzmi: jakie są 'ustalenia nauk przyrodniczych', bo ustalenia te są różne i zależą od światopoglądu naukowców. Jednak obecnie coraz większa liczba naukowców odrzuca ewolucję -  makroewolucję, akceptując
jednocześnie 'mikroewolucję'. Jeśli pewne zmiany w obrębie gatunku traktowane jako mikroewolucja są faktem, to jednak przechodzenie jednego gatunku w drugi - makroewolucja - nie została potwierdzona naukowo. Więcej, nauka dostarcza coraz więcej dowodów na to, że makroewolucja jest niemożliwa.

Nie rozumiejąc różnicy pomiędzy mikro a makroewolucją, można dojść do zbyt szybkich wniosków, że ewolucja jest potwierdzona naukowo. Mikro – tak, ale nie makro.
Nawet Anglia zaczyna wprowadzać do szkół lekcje na temat 'inteligentnego projektu" (Intelligent design), gdyż pogląd ewolucyjnego rozwoju życia nie wytrzymuje próby nauki i czasu.

Polecam link do
 http://evolution-facts.org/Cruncher%20TOC.htm
szczególnie rozdziały 1,2, 8-10.

gdzie są podane współczesne ustalenia naukowców o niemożliwości zaistnienia makroeolucji, być może nie znane osobom, które podpisały się pod oświadczeniem.

Mam jeszcze nadzieję, że wiara, potrzebna do zbawienia, nie dotyczy kontrowersji stworzenie czy ewolucja, ale skuteczności dzieła Jezusa dokonanego raz na zawsze na krzyżu Golgoty.

Pozdrawiam z wyrazami szacunku,
Jerzy Marcol, misjonarz

www.bsm.org.pl

 
ratnaj pon, 4 gru 2006, 11:38:12

W odpowiedzi na deklarację grona członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego zamieszczoną m.in. na stronie  http://www.kosciol.pl/article.php/20061123091840562  oświadczamy :

      Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne zrzeszające członków różnych kościołów ewangelicznych w Polsce stoi na stanowisku, że Biblia wypowiada się autorytatywnie na temat całej rzeczywistości.

     Częścią tej rzeczywistości jest sposób stworzenia świata przez Boga, problem grzechu i odkupienia. Zgodnie z prawdą Słowa Bożego świat został stworzony przez Boga w ciągu sześciu 24-godzinnych dni, a wiek ziemi możemy liczyć w tysiącach a nie w milionach czy miliardach lat. Wszystkie rośliny i zwierzęta zostały doskonale stworzone oddzielnie „według ich rodzajów” (Rdz 1, 24). Człowiek jako korona stworzenie także został stworzony w doskonałej postaci. Analiza oparta o tekst Biblii nie daje żadnych podstaw do innej interpretacji.

     Model teorii ewolucji, w tym teistyczny ewolucjonizm (głoszący jedynie interwencje Boga w proces ewolucji) uderza bezpośrednio w przekaz Ewangelii każąc uznać, iż śmierć i cierpienie poprzedzały grzech Adama i Ewy (Rz 5,12-19 „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli ..”). Tym samym fałszując prawdę nie tylko na temat grzechu ale także prawdę o odkupieńczym dziele Chrystusa.

     Stojąc na gruncie autorytetu Biblii wierzymy, że Bóg w swej mądrości stworzył świat i prawa przyrody nim rządzące oraz nakazał ludziom „czynić ziemię sobie poddaną” (Rdz 1,28) przez co rozumiemy uprawianie nauki jako istotną część tego nakazu. Stąd popieramy i zachęcamy do badania i odkrywania tajemnic Wszechświata na wszystkich polach dyscyplin naukowych. 

     Uważamy, iż istota chrześcijaństwa wymaga podporządkowania każdej ludzkiej działalności prawdom i wartościom Słowa Bożego, tym samym nauka nie może być uważana za autonomiczny system posiadający własne prawdy. Nauka opisuje bowiem świat stworzony przez Boga i funkcjonujący na Jego prawach (Rz 1, 20).

     Prawdziwe kontrowersje nie dotyczą wyników badań naukowych lecz ich interpretacji. Stąd też uważamy, iż obecne powszechnie przyjęta i głoszona ewolucjonistyczna interpretacja obserwacji naukowych (interpretacja, nie obserwacje) stoi w jasnej sprzeczności z orędziem Biblii. 

     Obserwując rozwój nauki widać jak z każdym dniem przybywa pozabiblijnych argumentów potwierdzających celowy projekt w przyrodzie. Tymczasem teoria ewolucji bardziej przypomina mityczną opowieść opisującą materialistyczne wyznanie wiary aniżeli rzetelną interpretację dostępnych danych.

     Jako chrześcijanie jesteśmy pewni, że jedynie interpretacja odkryć naukowych w świetle Biblii daje racjonalne i sensowne wnioski dlatego też odrzucamy TE jako fałszywe zrozumienie badań naukowych.

W imieniu członków BTK, zarząd w składzie:
Michał Prończuk  (Kościół Chrześcijan Baptystów „Koinonia” w Poznaniu)
Dariusz Cieślak (Kościół Chrześcijan Baptystów „K5N” w Poznaniu)
Tomasz Mróz  (Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu)

ul. Ostrobramska 28
60-122 Poznań
www.stworzenie.org
poczta@stworzenie.org

 
homoviator czw, 7 gru 2006, 21:43:12
Jak czytam wyznania tzw. ortodoksyjnych baptystów, to łapię się za głowę... Wystarczy podstawowe wykształcenie teologiczne, by dostrzec w Księdze Rodzaju1-4 (tzw. Pieśni o stworzeniu świata) gatunki literackie !!!!
Ten fragment nie jest relacją naukową w świetle dzisiejszego rozmumienia nauki....
A jeżeli ktoś chce czytac dosłownie i układać coraz to nowsze baśnie (ziemia umieszczona pośrodku wód - a może lepiej pływająca na krokodylach), to życzę powodzenia.
Ja nie mogę odrzucić Kopernika, Galileusza i innych. I nie wierzę w spisek naukowców, którzy wszyscy razem nas kłamią - to sprzeczne z fundamentalną zasadą nauki - dociekanie do prawdy.
A na koniec, nie buduję swojej wiary na aintelektualnym odczytaniu Biblii. Biblia nie spadłą z nieba jak Koran,  jest ona owocem  setek lat pielgrzymowania ludu Bożego, dlatego zawiera ducha czasów (kultura, wierzenia, przekonania naukowe) w których powstawała... Stąd przy odczytywaniu Pisma Św. trzeba uwzględnić np. metodę historyczno-krytyczną, historię redakcji...  aby zrozumieć jego przesłanie.
Wierzę w Boga a nie w Biblię (parafrazując H. Kunga), dlatego Doskonałe przymioty przypisywane Bogu (nieomylność, niezmienność, doskonałośc - idalność...) nie przenoszę na Biblię - wszak pisał ją Bóg razem z ludźmi, a nie tylko Bóg.
A nie uważam, aby ludzki język, rozum mógł objąć Stwórcę. Stąd uważam, że Biblia zawiera Słowo Boże, nie jest w całości Słowem Bożym. Słowo Boże jest wplecione w tekst Pisma (w tradycje, kulturę, historiozofię, wierzenia itp.).
Takie podejście wymaga podjęcia wyzwania, by gruntownie studiować z wiarą i modlitwą nauczanie Pisma Św, w celu "wydowbywania" z tekstu Biblii Słowa Bożego.
A jak wiem fundementalistą trudno zdobyć się na krok rzetelnych studiów - bo teologia wykrzywia drogi Pańskie (spotkałem się z takim zdaniem). A jeżeli chodzi o genezę przekonań fundamentalistycznych w łonie chrześcijaństwa ewangelikalnego, to polecam ksiażkę L. Kołakowskiego "Tożsamość religijna a więź kościelna". Świetnie ilustruje narodziny fundametalistycznych przekonań i ich funkcję w praktyce wiary,
Pozdrawiam
Pozdrawiam

 

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń