Polscy baptyści o sporze kreacjonistyczno-ewolucjonistycznym

czw, 23 lis 2006, 09:18:40

Autor: Joanna Gacka

Grono członków Kościoła Baptystycznego w Polsce opublikowało oświadczenie w sprawie sporu kreacjonistyczno-ewolucjonistycznego. Deklaracja przedstawia się następująco:

Tocząca się obecnie w polskich mediach dyskusja na temat teorii ewolucji zawiera – obok innych Kościołów – odniesienia do poglądów baptystów w tej sprawie. Przedstawiani są oni jako zwolennicy tzw. poglądu kreacjonistycznego.

Mając na względzie rzetelne informowanie opinii publicznej oświadczamy, iż kreacjonizm jako alternatywa względem ewolucjonizmu nie jest i być nie może z uwagi na założenia teologiczne ruchu baptystycznego obowiązującą wszystkich baptystów doktryną opisującą pochodzenie człowieka.

Znaczące kręgi baptystyczne, w tym i niżej podpisani, reprezentują pogląd, iż orędzie Biblii nie stoi w sprzeczności z ustaleniami nauk przyrodniczych, a istota chrześcijaństwa wymaga poszanowania autonomii badań naukowych.

Adam Błażowski, Wrocław
Aleksander Błażowski, Wrocław
Renata Błażowska, Wrocław
Krzysztof Brzechczyn, Poznań
Krystyna Blumczyńska, Wrocław
Zbigniew Blumczyński, Wrocław
Adam Cenian, Gdańsk
Joanna Dąbrowska-Patalon, Gdańsk
Ireneusz Górczyński, Chorzów
Halina Ewa Gutkowska, Białystok
Ryszard Gutkowski, Białystok
Tomasz Kalisz, Katowice
Janusz Kucharczyk, Warszawa
Mirosław A. Patalon, Gdańsk
Tomasz Swędzioł, Sosnowiec
Wojciech Szczerba, Wrocław
Ryszard Tyśnicki, Wrocław
Tadeusz J. Zieliński, Warszawa
Tomasz Żółtko, Kraków

23 listopada 2006 r.

Nadesłane przez Przyjaciel

Zobacz też:
Komentarz do oświadczenia baptystów

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20061123091840562