Trzeci dzień wizyty papieża w Turcji

pią, 1 gru 2006, 13:01:39

Autor: Mirosław Miarczyński

Podziały wśród chrześcijan to skandal wobec świata - mówił papież Benedykt XVI podczas liturgii odprawianej w Stambule przez prawosławnego patriarchę Bartłomieja I. W trzecim dniu wizyty w Turcji (30 listopada) papież skupił się na głównym celu wizyty, czyli wspieraniu i godzeniu różnych odłamów chrześcijaństwa. Podejmował go arcybiskup Konstantynopola, Nowego Rzymu i patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I, honorowy zwierzchnik prawosławia. To on właśnie zaprosił Benedykta XVI do Turcji.

Trzy godziny trwała rozpoczęta o 7.30 rano liturgia papieża i patriarchy odprawiona w obrządku bizantyńskim w cerkwi św. Jerzego. Po jej zakończeniu podpisano wspólną deklarację. Później w obecności patriarchy i papieża dokument odczytali współprzewodniczący Wspólnej Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym - ze strony katolickiej, kard. Walter Kasper (po francusku), a ze strony prawosławnej metropolita Jan z Pergamonu (po angielsku).

"Duch Święty pomoże nam przygotować dzień, w którym powróci pełna jedność, w czasie i sposobie, jakiego Bóg zechce. Wtedy będziemy mogli prawdziwie się radować" - czytamy we wstępie deklaracji.

W deklaracji czytamy dalej: "Nasze braterskie spotkanie jest dziełem Boga i w pewnym sensie jego darem. Oby nasze spotkanie stało się znakiem i zachętą dla nas wszystkich, katolików i prawosławnych, abyśmy dzielili tę samą braterską postawę współpracy i jedności w miłości i prawdzie. Duch Święty pomoże nam przygotować dzień, w którym powróci pełna jedność, w czasie i sposobie, jakiego Bóg zechce. Wtedy będziemy mogli prawdziwie się radować".

Dokument wspomina o doniosłości wcześniejszych kontaktów między patriarchami a papieżami, a szczególnie o akcie zniesienia wzajemnych anatem rzuconych w 1054 roku. Deklaracja mówi, że nie zostały wykorzystane wszystkie możliwości na drodze ku pełnej jedności, które przygotowała komisja mieszana katolicko-prawosławna. Zachęca się w niej także katolików i prawosławnych, aby aktywnie brali udział w tych działaniach poprzez modlitwę i znaczące gesty. Dokument wspomina także niedawne spotkanie teologów prawosławnych i katolickich w Belgradzie. Było ono pierwszym ważnym znakiem podjęcia zamrożonego przez kilka lat dialogu teologicznego.

Deklaracja wspomina także o konieczności wzmocnienia współdziałania i wspólnego świadectwa w obliczu rosnącej sekularyzacji, relatywizmu i nihilizmu, szczególnie w świecie zachodnim. "Wymaga to także przystosowania sposobu głoszenia Ewangelii do potrzeb współczesnego świata" - stwierdza deklaracja.

Przypominając pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, w dokumencie przypomina się o znaczeniu, jakie powinni przywiązywać jej członkowie do przestrzegania praw człowieka, a szczególnie wolności kultu i praw mniejszości. Stwierdzono też, że katolicy i prawosławni w Europie są otwarci na inne religie i kultury, pozostając równocześnie wiernymi własnym chrześcijańskim korzeniom.

Deklaracja przypomina o trudnej sytuacji chrześcijan w różnych punktach naszego globu, cierpiących z powodu ubóstwa, wojny i terroryzmu, a także sprzeciwia się wykorzystywaniu ubogich, szczególnie kobiet i dzieci. Z naciskiem podkreśla pragnienie, aby pokój zapanował "w sercu Bliskiego Wschodu, ziemi, gdzie żył, cierpiał, umarł i zmartwychwstał Chrystus". W tym celu dokument zachęca chrześcijan różnych wyznań do bliższych kontaktów a także do nawiązywania dialogu międzyreligijnego.

Deklaracja kończy się zapewnieniem obu Kościołów o "otwarciu na dialog i współpracę".

Po wizycie w Patriarchacie papież udał się na odpoczynek do swojej rezydencji.

Po południu papież Benedykt XVI odwiedził też patriarchę ormiańskiego Mesroba II i spotkał się w Delegaturze Apostolskiej z metropolitą syryjsko-prawosławnym Filuskinosem Yusufem Cetinem. Papież udzielił im swego poparcia w walce z tureckim rządem o równe prawa. Chrześcijanie bowiem czują się w Turcji dyskryminowani, nie mogą odzyskać skonfiskowanych dawniej majątków, otwierać seminariów. Nie dopuszcza się ich do służby wojskowej czy w szeregi policji.

Benedykt XVI rozmawiał też z wielkim rabinem Turcji Isaakiem Halevą. Żydzi osiedlali się w Turcji szczególnie w końcu XV wieku, w okresie Wielkiej Inkwizycji w Hiszpanii. W XIX wieku wspólnota żydowska liczyła 100 tys. osób. Obecnie jest to druga co do wielkości społeczność żydowska w kraju islamskim (po Iranie) i liczy 25 tys. osób mieszkających przede wszystkim w Stambule i Izmirze.

Szczytowy moment czterodniowej podróży Benedykta XVI nastąpił o godzinie 17. W najstarszej części Stambułu, przy brzegu cyplu, przy którym spotykają się dzielące dwa kontynenty wody Złotego Rogu, Bosforu i Morza Marmara, na samym krańcu Europy i kilkaset metrów od Azji, papież odwiedził dwie świątynie, które łączą islam i chrześcijaństwo. Najpierw odwiedził Hagię Sofię, wzniesiony przez cesarza Justyniana półtora tysiąca lat temu i do wybudowania bazyliki św. Piotra największy w świecie kościół. Po podboju osmańskim w 1453 roku kościół stał się meczetem, a od 1935 roku jest muzeum.

Następnie Benedykt XVI wszedł do stojącego naprzeciwko Błękitnego Meczetu, dzieła zazdrosnego o Justyniana sułtana Ahmeta I z XVII wieku. Ten meczet był główną świątynią dawnego imperium osmańskiego. Po raz drugi w historii biskup Rzymu przekroczył próg meczetu - pierwszym był Jan Paweł II w meczecie Omajjadów w Damaszku pięć lat temu.

W Hagia Sofia papież uszanował zastrzeżenia skrajnych islamistów i nie przeżegnał ani nawet nie pomodlił, raz tylko złożył dłonie. Natomiast pomodlił się obok imama Mustafy Cagricia w Błękitnym Meczecie, do którego wszedł bez butów. Zdaniem tureckich teologów modlitwa papieża w meczecie, z ręką położoną na Koranie i w kierunku Mekki, była bardziej znaczącym gestem niż jakiekolwiek przeprosiny z jego strony. Zdaniem tureckich teologów islamskich i tureckich mediów fakt, że papież zakończył swoją modlitwę nie znakiem krzyża, lecz złożeniem rąk na piersiach jak to robią muzułmanie, był wyrazem kurtuazji.

Na podstawie różnych mediów, m.in. AFP, La Croix, Gazeta Wyborcza, KAI.

Forum Żydzi-Polacy-Chrześcijanie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20061201130139843