Tożsamość duchowa Europy w świetle dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego

nie, 7 sty 2007, 14:28:56

Autor: Joanna Gacka

Oddział Łódzki Polskiej Rady Ekumenicznej, Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach we współpracy z przedstawicielstwem Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Ekumeniczną Agencją Informacyjną Ekumenizm.pl zapraszają na ekumeniczne sympozjum połączone z dyskujsą panelową, które odbędzie się 17 stycznia 2007 roku. Sympozjum odbywa się w ramach oficjalnych obchodów Powszechnego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Fiasko referendum projektu Konstytucji UE, problemy z integracją cudzoziemców w Europie Zachodniej oraz wyzwania związane z postępującym ześwieczczeniem kontynentu przynaglają do przemyśleń, wniosków i działań związanych z tożsamością współczesnej Europy. Konflikt, który wybuchł po wykładzie Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie pokazał, że budowany z ogromnym wysiłkiem przez Jana Pawła II dialog ze światem islamu, wymaga reinterpretacji, a nawet, jak niektórzy sugerują, nowego otwarcia.

Trudności, z jakimi borykają się Kościoły chrześcijańskie w Europie Zachodniej, religijna obojętność, a nawet wrogość wobec wszelkich przejawów religijności powodują, że głos chrześcijan jest coraz słabiej słyszalny. Stan ten potęgują podziały konfesyjne, które mimo intensywnego dialogu ekumenicznego, wciąż odgrywają kluczową rolę, również w dysksuji nad chrześcijańską Europą. Powstaje zatem pytanie, na ile rozdrobnione chrześcijaństwo jest w stanie stworzyć wspólny front na rzecz „europejskiej duszy” i jak poszczególne tradycje chrześcijańskie ustosunkowują się do rywalizacji między „liberalną” a „konserwatywną” koncepcją Europy.

Referaty:

1: Dialog i tożsamość – Kościół i Europa po Ratyzbonie i pielgrzymce Benedykta XVI do Turcji – dr Tomasz Terlikowski (filozof, dziennikarz i niezależny publicysta, redaktor naczelny EAI Ekumenizm.pl),

2: Prawosławna wizja zjednoczonej Europy i dialogu kultur –ks. prof. dr hab. Marian Bendza (Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie),

3: Kryzys Europy i tożsamość - Kościoły ewangelickie wobec aktualnych problemów europejskich – prof. dr hab. Janusz Maciuszko (Chrześcijańska Akademia Teologiczna).

Miejsce: kościół ewangelicki św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach, ul. Zamkowa 8.

Czas: godzina 17.00.

Podczas konferencji uruchomione zostanie stanowisko katolickich wydawnictw JEDNOŚĆ z Kielc i HERDER z Niemiec, z najnowszymi publikacjami, w tym książkami, dotyczącymi tematu konferencji.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070107142856388