Fundacja Anny Dymnej nagrodzona

nie, 7 sty 2007, 22:59:43

Autor: Joanna Papiernik

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego otrzymali przyznawaną co roku nagrodę Benemerenti "za dawanie świadectwa prawdzie i sprawiedliwości". Uroczystość przekazania nagród odbyła się Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie.

Fundację Anny Dymnej uhonorowano dyplomem, pucharem oraz ryngrafem z Matką Boską za "działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, która pochyla się nad człowiekiem chorym i cierpiącym", a także za to, że działalnością swoją urzeczywistnia i propaguje misję apostolstwa miłosierdzia, przypomina o najwyższych wartościach- miłości bliźniego, prawdzie i sprawiedliwości.

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego nagrodzony został za to, iż "chlubnie i z honorem podtrzymuje tradycje pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego".
Generał dywizji Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego, przekazując nagrody przypomniał, że dobro kryje się w konkretnych ludzkich przedsięwzięciach, ma więc określoną twarz i imię.

Zarówno Anna Dymna, jak i Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, otrzymali także medale "Milito pro Christo" ("Walczę dla Chrystusa") ofiarowywane za "dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby Chrystusowy duch przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi, by życie odmieniło się ku dobru, prawdzie, miłości braterskiej i sprawiedliwości, tym wartościom, na których można budować zdrowy organizm życia państwowego i społecznego". Medale te wręczono ponadto Piotrowi Grzybowskiemu za podejmowanie inicjatyw charytatywnych oraz Austriakowi Franzowi Kumpfullerowi za gotowość niesienia pomocy księżom misjonarzom.

Senior.plKomentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070107225943414