Patriarchat Moskiewski o systemie światowym

śro, 10 sty 2007, 16:24:49

Autor: Marcin Królak

„W świecie istnieje wiele systemów i narzucanie siłą jedynego słusznego np. globalnej Ameryki, czy też globalnego Kalifatu skazane jest na porażkę. Ludzie nigdy nie porzucą swojego stylu życia pod wpływem siły. Należy nauczyć się żyć razem, nie wyrzekając się swoich ideałów” - uważa Wsiewołod Czaplin, oficjalny przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego.

Sytuacja światowa według słów przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego jeszcze bardziej uległa destabilizacji. - Niestety, ale europejscy politycy zasadę neutralności światopoglądowej państwa rozumieją w ten sposób, że próbują zniszczyć tradycyjny cerkiewny układ, jednocześnie wypychając Kościół prawosławny ze społecznej areny – uważa Czaplin. I właśnie z takimi poglądami Kościoły prawosławne powinny walczyć łącząc swe siły ze wszystkimi, którzy są dziś gotowi stanąć w obronie tradycyjnych wartości. Powinniśmy się zjednoczyć z tymi, którzy gotowi są bronić prawa religii do społecznego samowyrażania. Tylko występując razem, tradycyjne religie i wyznania będą mogły dać odpór wojującej sekularyzacji.

Co można zrobić w tym przypadku? – zapytuje metropolita Kirył. Sądzę, że wyjście polega na uznaniu prawa każdej cywilizacji do zachowania swojej tożsamości jak również prawa każdej cywilizacji do uczestniczenia w otwartej dyskusji i wywierania wpływu na kształtowanie nowego kodeksu zachowań w świecie. Każda cywilizacja powinna zostać wysłuchana i powinna mieć szansę wpływu na utworzenie nowej międzynarodowej podstawy prawnej stosunków między krajami.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070110162449751