Pierwszy List Piotra - studium w audycjach Trans World Radio

wto, 8 lis 2011, 01:00:00

Autor: Marek Cieślar

Pierwszy List Piotra został napisany przez apostoła Jezusa Chrystusa, Szymona Piotra. Wiele wskazuje na to, że Piotr napisał ten list w czasie pierwszej fali prześladowań chrześcijan przez Nerona, pomiędzy 64 a 67 r. n.e. List ten powstał więc w końcowym okresie życia apostoła, najprawdopodobniej na krótko przed jego męczeńską śmiercią.

Okoliczności napisania Listu

Pierwszy List Piotra należy do grupy tzw. listów powszechnych, adresowanych do całego Kościoła chrześcijańskiego. W szczególności jest jednak skierowany do chrześcijan zamieszkujących rzymskie prowincje Azji Mniejszej, objętych falą prześladowań, zapoczątkowanych przez Nerona w stolicy imperium - Rzymie. Piotr pragnie wesprzeć wiernych, cierpiących z powodu prześladowań, stąd jego list ma charakter duszpasterski; jest pełen pociechy i zachęty do wytrwania w postępowaniu godnym wyznawców Jezusa Chrystusa. Piotr kieruje wzrok cierpiacych chrzescijan ku powtórnemu przyjsciu Chrystusa. Podkresla, ze zycie chrzescijanina jest trwaniem w wierze i nadziei zwiazanej z wypelnieniem sie wszystkiego, co zapowiedzial ukrzyżowany i zmartwychwstały Syn Boży, Pan i Zbawiciel.

Treść Listu

Piotr apostoł pisze w swoim liście o wielu ważnych prawdach wiary chrześcijańskiej. Porusza tak fundamentalne tematy, jak wybranie, zbawienie, uświęcenie. Pisze o cudownym dziele Boga Ojca i Jego Syna, pisze o zbawczej mocy krwi Jezusa Chrystusa. Pisze wiele o cierpliwości i wytrwałości, wierze i nadziei. Czytając list Piotra możemy dostrzec, jak wielką przemianę przeszedł ten człowiek, jako uczeń Jezusa Chrystusa. Kiedyś był chwiejny, impulsywny, niestały. Pan zapowiedział: "Szymonie, uczynię z ciebie skałę (Petros)".I teraz widzimy, jak wypełnia się zapowiedź Jezusa.

Jest rzeczą niezwykle interesującą, że człowiek, który został przez Chrystusa nazwany "skałą", w swoim liście nazywa wierzących "żywymi kamieniami". Pisze: "Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo" ( 2, 5 ). Jednocześnie Piotr podkreśla, że prawdziwą Skałą, kamieniem węgielnym, prawdziwym żywym kamieniem, na którym spoczywa Kościół, jest Jezus Chrystus. Piotr pisze: "Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny" ( 2, 4 ). I dalej apostoł cytuje słowa proroka Izajasza: "Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony" ( 2, 6 ).

Chrystus jest więc Skałą, na której zbudowany jest Kościół. Kto w Niego wierzy, kto Mu ufa, nie zostanie zawiedziony. Chrystus jest podstawą, treścią i gwarancją chrześcijańskiej nadziei. Główne przesłanie

Piotr pisze przede wszystkim o nadziei, o tym, że mimo cierpienia, trudów i doświadczeń, można i trzeba wytrwać, gdyż nadzieja złożona w Chystusie, w Tym, który zbawia i który powtórnie nadchodzi, jest nadzieją niezachwianą, niezawodną, pewną. Piotra nazywa się często "apostołem nadziei", tak jak Pawła "apostołem wiary", lub "apostołem narodów, a Jana "apostołem miłości".

Piotr pisze o nadziei w sposób bardzo osobisty. Mówi przecież z własnego doświadczenia. Pisze jako współuczestnik cierpień wczesnego chrześcijaństwa. Ton jego listu jest bardzo ciepły, tkliwy. Piotr pisze jako pokorny, skromny, kochający duszpasterz. Jego list nazwano "najbardziej wzruszającym utworem okresu prześladowań". Do dzisiaj Pierwszy List Piotra jest jednym z najbardziej lubianych i najczęściej czytanych listów apostolskich. Stale bowiem ujmująco przemawia do ludzkiego serca i umacnia nadzieję pokładaną w Chrystusie.

Temat i struktura Listu

Temat Pierwszego Listu Piotra możemy, najkrócej, sformułować następująco:

"Nadzieja pośród cierpienia".

Słowo "cierpienie" pojawia się w Liście szesnaście razy i zawsze powiązane jest ze słowem "nadzieja".

List możemy podzielić na następujące podtematy:

I. Cierpienie i poczucie bezpieczeństwa 1, 1 - 9

- efekt: radość

II. Cierpienie i świadectwo Pism 1, 10 - 25

- efekt: pewność

III. Cierpienie wierzącego i cierpienie Chrystusa r. 2 - 4

- efekt:

1. uświęcenie ( oddzielenie ) r. 2

2. chrześcijańska postawa wierzącego r. 3

a) w domu 3, 1 - 7

b) w Kościele 3, 8 - 22

3. posłuszeństwo woli Boga r. 4

IV. Cierpienie i drugie przyjście Chrystusa r. 5

- efekt:

1. służba i nadzieja 5, 1 - 4

2. pokora i cierpliwość 5, 5 - 14

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Pierwszego Listu Piotra na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.
 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2007022013202427