Jerozolima w 2035 roku

nie, 25 lut 2007, 00:58:08

Autor: Mirosław Miarczyński

W roku 2035 Jerozolimę będzie zamieszkiwać ta sama liczba Arabów i Żydów - informuje portal Un Echo d'Israël. Według badań przeprowadzonych przez Jerozolimski Instytut Badań nad Izraelem demograficzna ewolucja Jerozolimy powinna doprowadzić do tego, że za 28 lat w mieście będzie mieszkać jednakowa ilość Żydów i Arabów.

Podczas kongresu, który upamiętniał 40-tą rocznicę unifikacji miasta, podano, że w Jerozolimie mieszka obecnie 720 tys. mieszkańców, w tym 475 tys. Żydów (66 proc. populacji) i 245 tys. Arabów (34 proc.).

Do roku 2020 ta różnica powinna się zacierać, jeżeli żadne wydarzenie nie odmieni obecnej ewolucji demograficznej. Wówczas miasto będzie zamieszkiwać 60 proc. Żydów i 40 proc. Arabów. W roku 2035 będzie to po 50 proc.

W 1967 roku, zaraz po wojnie sześciodniowej, w Jerozolimie mieszkało 266 tys. mieszkańców. Od tej pory ludność nie przestaje się szybko rozwijać; przyrost ludności arabskiej to 257 proc. (z 68 tys. do obecnych 245 tys.), żydowskiej tylko 140 proc.

W obecnej chwili budowa muru bezpieczeństwa wokół Jerozolimy przyspiesza jeszcze napływ ludności arabskiej do miasta, która boi się utraty praw cywilnych.

F O R U M  Żydzi - Chrześcijanie - Muzułmanie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070225005808752