Ponad połowa Polaków aprobuje działania Kościoła

pon, 5 mar 2007, 22:49:35

Autor: Izabela Okrój-Hernik

Jak wynika z badania CBOS 59 procent Polaków pozytywnie ocenia działalność publiczną polskiego Kościoła katolickiego pomimo kontrowersji wokół lustracji oraz sprawy abpa Stanisława Wielgusa. 29 procent ankietowanych miało w tej sprawie przeciwne zdanie. Ponadto w opinii 62 procent badanych Kościół w dużym stopniu oddziałuje na to, co dzieje się aktualnie w Polsce.

50 procent respondentów przyznało, że wpływ Kościoła na życie w kraju powinien być mniejszy, zaś zwiększenia jego roli oczekuje co dziesiąty ankietowany. 36 procent uznaje natomiast, że obecna pozycja Kościoła jest zadowalająca. Polacy są jednak prawie zgodni, jeśli chodzi o wypowiadanie się Kościoła w kwestiach politycznych. Aż 86 procent ankietowanych jest przeciwna takiej jego działalności.

Badani akceptują natomiast zasadę rozdziału Kościoła od państwa. Taką opinię wyraziło 85 procent ankietowanych. Ponadto 85 procent respondentów nie akceptuje nadawania normom religijnym sankcji prawa państwowego. Badani przyznają, że ich przestrzeganie powinno być sprawą sumienia.

Ankietowanych zapytano również, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że dziesięcioro przykazań powinno stanowić podstawę moralności człowieka, ale także prawa. 61 procent badanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, zaś 48 procent biorących udział w badaniu osób przyznało, że życie społeczne i życie polityczne powinny się opierać na wartościach religijnych.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach od 12 do 15 stycznia na 922-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070305224935783