49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Kanadzie

śro, 7 mar 2007, 04:51:32

Autor: Dariusz W. Andrzejewski

W kanadyjskiej archidiecezji Québec rozpoczęły się już intensywne przygotowania do 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (MKE), który odbędzie się w tym mieście w dniach 15-22 czerwca 2008 roku. Hasłem tego kongresu są słowa: „Eucharystia - dar Boga dla życia świata”.

Ziemia kanadyjska już raz gościła uczestników takiego międzynarodowego spotkania w dniach 7-11 września 1910 roku, na 21. MKE, który odbył się w Montrealu.

Miasto Québec wybrał na miejsce 49. MKE jeszcze papież Jan Paweł II, gdy 17 października 2004 roku otwierał w orędziu telewizyjnym z Watykanu Kongres Eucharystyczny w Guadalajarze w Meksyku i Rok Eucharystii. Kandydaturę tego miasta zgłosili miejscowi biskupi za zgodą całego episkopatu kanadyjskiego, gdyż w 2008 roku minie 400 lat od założenia Québecu, najstarszego miasta i pierwszego biskupstwa Ameryki Północnej.

Zatem już w przyszłym roku w kanadyjskim Quebecu odbywać się będzie światowy Kongres Eucharystyczny. Oczekiwany jest ojciec św. Benedykt XVI, kardynałowie i biskupi z całego świata oraz setki tysięcy pielgrzymów ze wszystkich kontynentów. Benedykt XVI zamierza przybyć do Kanady w przyszłym roku, sam potwierdził słowami - „jeśli Bóg pozwoli”. Papież ma przewodniczyć uroczystej Mszy Świętej zamykającej to wyjątkowe wydarzenie w czasie tzw. „Statio Orbis”. Kongres Eucharystyczny zbiega się z jubileuszem 400-lecia istnienia tego pięknego i historycznego miasta w Kanadzie oraz z 350. rocznicą ustanowienia pierwszej diecezji i mianowania bł. Franciszka de Laval pierwszym biskupem w Ameryce Północnej. Po dzień dzisiejszy archidiecezja w Quebecu nosi miano stolicy prymasowskiej.

Biskupi i duchowieństwo kanadyjskie bardzo intensywnie przygotowują się do tego kongresu, podejmują i zachęcają wiernych do wszelkich nowych inicjatyw pastoralno-duszpasterskich w parafiach i różnych wspólnotach. Same przygotowania do kongresu w Kanadzie wskazaują i można śmiało stwierdzić, że już dzisiaj wydaje ono dobre owoce. Powstają kaplice wieczystych adoracji Najśw. Sakramentu. Na ten rok zapowiedziano (na nowo) uroczyste świętowanie Bożego Ciała wraz z procesjami eucharystycznymi. Należy zaznaczyć, że to święto praktycznie zostało tu zniesione, czwartek Bożego Ciała jest zwykłym dniem roboczym, a sama uroczystość została przeniesiona na najbliższą niedzielę. W całym kraju tysiące osób żywo angażuje się w Ruch Eucharystyczny. Warto zaznaczyć także, że kongresem eucharystycznym bardzo zainteresowały się grupy młodzieżowe w Kanadzie. Jest to wielka nadzieja tutejszego Kościoła, że podobnie jak Światowy Dzień Młodzieży w Toronto w 2002 roku, przyciągnie rzesze młodych do wspólnego świętowania oraz odkrycia na nowo daru i znaczenia Eucharystii.

Ksiądz kard. Marc Ouellet, arcybiskup metropolita Quebecu i Prymas Kanady, w jednym z wywiadów powiedział że „wierzy, iż Kongres Eucharystyczny będzie powrotem do korzeni chrześcijaństwa, które we współczesnym świecie tak bardzo są dziś zatracane. Ksiądz kard. Ouellet wyraził także nadzieję, że „wydarzenie tej rangi i o takiej treści [jak MKE] pomoże tutejszemu ludowi spotkać Chrystusa. Jest On centrum naszej kultury historycznej, a Eucharystia podstawą naszej kultury” - podkreślił arcybiskup Quebecu. Dodał, że w ostatnich latach Kościół w tej części świata przeżywa poważny kryzys, ale wyraził nadzieję, że „dzięki nowej ewangelizacji, skupionej na Eucharystii, będziemy mogli na nowo odkryć Chrystusa i sens życia dla młodych, którzy dzisiaj nie wiedzą, dokąd mają pójść”. Kardynał Ouellet stwierdził także, że „aby na nowo odnaleźć podziw i cześć dla Eucharystii w dzisiejszym, zdesakralizowanym świecie, konieczne jest sięgnięcie po nowe środki, np. po sztukę. Właśnie artyści jako ludzie z innego świata są w stanie, z samej swej istoty, ułatwić wejście w tajemnicę i jej piękno”.

Jego zdaniem - „Eucharystia winna być najpiękniejszym źródłem natchnienia dla artystów chrześcijańskich, np. kontemplując Ikonę Trójcy Świętej Andrieja Rublowa, adorując Najświętszy Sakrament i słuchając katechez nt. Eucharystii, wchodzimy w inną perspektywę” - optymistycznie dodaje ks. kard. Ouellet.

Wyraził również przekonanie, że „przyszły Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w jego archidiecezji będzie mógł przyczynić się do przeobrażenia kultury. Chodzi np. o kulturę życia z dziećmi, kulturę solidarności i współodczuwania z biednymi, głodnymi i potrzebującymi”. Dodał także „ma to być zmiana, prowadząca do odkrycia na nowo w tajemnicy eucharystycznej najbardziej wymownego świadectwa Zmartwychwstania Chrystusa, potęgi tego wydarzenia dla przemiany świata i umożliwienia budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa”.


”Dzisiejsza ludzkość bardzo potrzebuje odkrycia na nowo w Eucharystii źródła własnej nadziei” - dopowiedział ojciec św. Benedykt XVI do uczestników Plenarnego Zgromadzenia Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Zgromadzenie to obradowało jesienią 2006 roku w Watykanie na temat przygotowań do najbliższego kongresu, który odbędzie się w Quebecu w czerwcu 2008 roku. Ojciec Święty przypomniał także, że jego najbliższa adhortacja apostolska będzie poświęcona właśnie Eucharystii.

„Kongresy eucharystyczne - odbywające się za każdym razem na innym kontynencie - są zawsze źródłem duchowej odnowy i zachętą dla Kościoła do dawania świadectwa Chrystusowej miłości” - podkreślił Benedykt XVI.

Papież zwrócił także uwagę, że stanowią one opatrznościową okazję do ukazywania ludziom, że „Eucharystia to dar Boży dla życia świata”. Taki właśnie jest temat dokumentu podstawowego na 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Pomocą w przygotowaniach do tego wydarzenia - zapowiedział Ojciec Święty - będzie najbliższa posynodalna adhortacja apostolska. Papież zebrał w niej wskazania ostatniego Synodu Biskupów, poświęconego Eucharystii.

Benedykt XVI wyraził też radość z faktu, że wielu chrześcijan odkrywa dziś na nowo adorację eucharystyczną: „Jakżeż bardzo dzisiejsza ludzkość potrzebuje odkrywania na nowo w sakramencie Eucharystii źródła swej nadziei! Dziękuję Bogu, że wiele parafii obok pobożnego odprawiania Mszy Świętej, wychowuje wiernych do nieustannej adoracji eucharystycznej. Pragnąłbym, by - również w związku z najbliższym Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Quebecu - praktyka ta szerzyła się coraz bardziej i na całym świecie”.

Jest już także przygotowy w pięciu wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej i niemieckiej, specjalny portal internetowy Kongresu Eucharystycznego w Quebecu : www.cei2008.ca !

Przygotowano również okolicznościowe logo kongresu.

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

z Montrealu w Kanadzie

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070307045132573