Drugi List Piotra - studium w audycjach Trans World Radio

czw, 22 gru 2011, 01:00:00

Autor: Marek Cieślar

Drugi List Piotra napisał "Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa" - jak czytamy w pierwszym wierszu Listu. List ten apostoł Piotr napisał najprawdopodobniej tuż przed swoją męczeńską śmiercią, ok. 67 r. n.e. Z tego względu Drugi List Piotra nazywany jest często jego "łabędzim śpiewem", podobnie jak Drugi List do Tymoteusza zwany jest "łabędzim śpiewem" apostoła Pawła.

Drugi List Piotra znalazł się w kanonie Nowego Testamentu dopiero w IV wieku n.e. Z różnych powodów kwestionowano Piotrowe autorstwo tego Listu. Nad autentycznością Drugiego Listu Piotra zastanawiali się tak znani pisarze wszesnego Kościoła jak Klemens Aleksandryjski, Orygenes, czy Euzebiusz. Hieronim pisał: "Szymon Piotr napisał dwa Listy, zwane powszechnymi, ale drugiemu z nich wielu odmawia autentyczności, ponieważ różni się stylem od pierwszego". Hieronim zaakceptował jednak Drugi List jako pismo pochodzące od Piotra. Najprawdopodobniej list ten zredagował nie znany nam sekretarz, piszący pod nadzorem i w imieniu Piotra, podobnie, jak Pierwszy List zredagowany został przez Sylwana.

To wyjaśnia różnicę stylu obu Listów. Wątpliwości co do kanoniczności Drugiego Listu Piotra przecięła ostatecznie decyzja Soboru Trydenckiego.

Drugi List Piotra wykazuje na tyle dużo podobieństw do Pierwszego Listu i zawiera tak wiele osobistych szczegółów, że wystarcza to, by zgodnie z kościelną tradycją uznać Piotra za autora tego Listu.

Temat listu

Drugi List Piotra jako "łabędzi śpiew" apostoła przypomina Drugi List do Tymoteusza, napisany przez apostoła Pawła także na krótko przed męczeńską śmiercią. Zarówno Paweł jak i Piotr wspominają w swoich ostatnich listach o zbliżającej się śmierci i czynią to w sposób pozbawiony żalu, smutku. Wyznają z radością, że wypełnili swoje zadanie i są świadomi, iż nadszedł czas ich odejścia do Pana. Apostoł Paweł pisał: "Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwosci" ( II Tym. 4, 6 - 8). W podobnym duchu wypowiada sie w swym Liscie apostoł Piotr ( II Piotra 1, 13 - 14 ).

Paweł i Piotr pozostawiają w swoich ostatnich pismach wielki znak ostrzeżenia - ostrzeżenia przed odstępstwem i przed uleganiem błędnym naukom. Niebezpieczeństwo herezji zagraża zarówno nauczycielom jak i zwykłym członkom wspólnot chrześcijańskich. Jedyną skuteczną obroną przed błędnymi naukami jest wzrastanie w poznaniu Jezusa Chrystusa.

Piotr pisze, że wytrwać w prawdziwej wierze może tylko ten, kto poznaje Jezusa Chrystusa. Chodzi nie tylko o poznanie faktów z życia Jezusa, nie tylko o wiedzę o Nim; chodzi o poznanie Jego samego. Jezus, modląc się do Ojca powiedział: "To jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."

Poznanie Boga, poznanie Jezusa nie oznacza jedynie intelektualnego zaakceptowania Chrystusa, ale zmianę całej moralnej postawy człowieka, przemianę życia. Człowiek który poznał Jezusa, który związał się ze Zbawicielem, nie będzie podatny na wpływ błędnej nauki.

Przesłaniem Listu jest więc nie tylko ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odstępstwa, ale także wskazanie jedynie pewnej obrony - wzrastania w poznaniu Jezusa Chrystusa.

Kluczowym wierszem całego Listu jest jego końcowy werset:

"Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy."

Plan listu

I. Wzrastanie w poznaniu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa r. 1, 1 - 14

jest fundamentem kształtowania charakteru chrześcijanina

II. Słowa Pisma Świętego są źródłem właściwej wiedzy o Bogu 1, 15 - 21

III. Błędnej nauce trzeba się przeciwstawić 2, 1 - 22

IV. Kościół powinien żyć oczekiwaniem na powtórne 3, 1 - 4

przyjście Jezusa Chrystusa

V. Bóg kształtuje swoim Słowem dzieje świata 3, 5 - 13

1. w przeszłości 5 - 6

2. w obecnym czasie 7 - 12

3. w czasie przyszłym 13

VI. Celem życia chrześcijanina jest wzrastanie w poznaniu

Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa 3, 14 - 18

 

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Drugiego Listu Piotra na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070405212555910