Bp Libera nowym Ordynariuszem Płockim

śro, 2 maj 2007, 12:27:07

Autor: Mateusz Markiewicz

Benedykt XVI nominował Bp Piotra Liberę, Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, Sufragana Archidiecezji Katowickiej, Biskupem Płockim. Komunikat podała Nuncjatura Apostolska za pośrednictwem stron internetowych Episkopatu Polski. Płocka stolica biskupia wakowała od 6 grudnia 2006r., kiedy to dotychczasowy ordynariusz, Bp Stanisław Wielgus, został nominowany Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.

Bp Libera przyszedł na świat 20 marca 1951 r. w Katowicach-Szopienicach. Po zdaniu matury w katowickim VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował tam w latach 1969-1976. Podczas studiów w seminarium został przymusowo wysłany na służbę wojskową, którą odbywał w latach 1970-1972 w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Karierę wojskową zakończył ze stopniem kapitana.

Święcenia prezbiteriatu otrzymał 15 kwietnia 1976 r. z rąk biskupa Herberta Bednorza. Następnie został wysłany na trzy lata jako wikariusz do parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej-Goduli. Równocześnie studiował teologię pastoralną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Już w roku 1979 został nominowany prefektem Wyższego Ślaskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po roku został wysłany na studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Przebywał tam sześć lat. Studia uwieńczył doktoratem z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej.

Powrócił do kraju i objął stanowisko przełożonego i prowadzącego zajęcia z języka łacińskiego i patrologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Funkcje te sprawował trzy lata. Rok 1989 r. przyniósł wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. Ks. Libera został jednym z sekretarzy Nuncjusza Apostolskiego, Abp Józefa Kowalczyka. Ks. Libera pracował w Nuncjaturze Apostolskiej przez siedem lat.

23 listopada 1996 r. Jan Paweł II nominował ks. Liberę sufraganem w Archidiecezji Krakowskiej i Tytularnym Biskupem Centurii. Sakrę biskupią otrzymał 6 stycznia 1997 r. z rąk Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Współkonsekratorami byli Abp Giovanni Battista Re, ówczesny Oficjał w Sekretariacie Stanu, a dzisiaj Kardynał i Prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Drugim współkonsekratorem był ówczesny sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Abp Miroslav Stefan Marusyn. Bp Libera za swoją dewizę przybrał słowa "Deus Caritas est".

Na 294. Zebraniu Plenarnym KEP Bp Libera został wybrany Sekretarzem KEP. Wiązało się to z przeprowadzką do Warszawy. W roku 2003 Bp Libera został ponownie wybrany na 5-letnią kadencję. Wraz z przewodniczącym Episkopatu i jego zastępcą tworzy Prezydium Konferencji, z urzędu należy też do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Jest także członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski oraz Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych.

Źródło: Konferencja Episkopatu Polski

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070502122707833