Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Pierwszy List Jana - studium w audycjach Trans World Radio

W końcowej części Nowego Testamentu zamieszczone są trzy listy Jana Apostoła. Pierwszy z nich, najdłuższy, nie ma właściwie formy listu. Brak w nim adresu, pozdrowień oraz imienia autora. Pismo to faktycznie jest jednak listem, na co wskazują takie zwroty, jak: "piszę wam to" oraz nazywanie czytelników "dziećmi". Świadczy to o bardzo osobistym, bliskim stosunku autora do czytelników.Wydaje się, że apostoł Jan nie przywiązywał takiej wagi do formy swoich pism, adresowanych do współczesnych sobie chrześcijan, jak apostoł Paweł, który swoim listom nadawał kształt typowy dla ówczesnej korespondencji.
 

Nie tylko forma, ale przede wszystkim styl i szata językowa Pierwszego Listu Jana, są całkiem odmienne, niż w przypadku pism Pawła, czy Piotra. Analiza stylu i treści Pierwszego Listu Jana i Ewangelii wg. św. Jana wykazuje, że autorem tych pism jest ta sama osoba: apostoł Jan, uczeń Jezusa.
 

Autor
 

Jest kilka dowodów na to, że autorem I Listu Jana i Ewangelii jest apostoł Jan.
 

Z prologu Listu dowiadujemy się, że jego autor był naocznym świadkiem życia i nauki Jezusa Chrystusa. Czwarta ewangelia i I List Jana zostały bez wątpienia napisane przez tego samego autora. Dowodzi tego analiza zarówno stylu, słownictwa, jak i treści, tematyki listu i Ewangelii Janowej. Autorstwo Janowe potwierdzają także dokumenty historyczne pierwszych wieków - świadectwa Ireneusza, Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Euzebiusza.
 

Każdy uważny czytelnik Biblii szybko zauważy, że Jan ma swój odrębny styl pisania. Jan pisze zupełnie inaczej, niż Paweł, Piotr, czy Jakub.
 

Apostoł Paweł omawia w swoich listach kolejne tematy, poświęca im poszczególne rozdziały. Natomiast Jan pisze inaczej. Wciąż na nowo powtarza kilka podstawowych, najistotniejszych prawd, jak gdyby pragnął je naświetlić z różnych stron.
 

Paweł zawsze uzasadnia i objaśnia swoje wypowiedzi. Natomiast Jan formułuje proste, krótkie zdania, przedstawiając w nich najważniejsze prawdy, i właściwie pozostawia je bez komentarza, uważając, że są one tak oczywiste, że nie trzeba ich dodatkowo tłumaczyć. Czasem język Jana jest dosadny, szorstki, przy czym zdania same w sobie są łatwo zrozumiałe i wyrażone prostymi słowami. Przez to czytelnik pism Janowych zostaje zmuszony do zajęcia stanowiska wobec przedstawionej prawdy i zdecydowania, co dana prawda oznacza dla niego i dla jego życia.
 

Okoliczności napisania Listu

Listy Jana Apostoła należą do najpóźniejszych pism Nowego Testamentu. Ich powstanie datuje się na koniec I wieku n.e. Zgodnie z tradycją ostatnie dziesiątki lat swego życia Jan spędził w Efezie. I tam najprawdopodobniej powstały pisma Janowe. Apostoł Jan żył znacznie dłużej niż pozostali apostołowie. Jego brat, Jakub, zginął męczeńską śmiercią w pierwszych latach istnienia Kościoła, bardzo wcześnie zginął także Piotr. Z trójki najbliższych Jezusowi uczniów, tych, których Jezus wyróżniał w szczególnych okolicznościach, wśród żywych pozostał tylko Jan. Sędziwy apostoł cieszył się ogromnym autorytetem wśród współczesnych sobie chrześcijan wczesnego Kościoła. Nazywano go "starym", lub "najstarszym", zwano go też "apostołem miłości", gdyż stale podkreślał, że najważniejszą rzeczą w życiu chrześcijanina jest miłość.
 

Jest rzeczą oczywistą, że po śmierci takich autorytetów jak Jakub, Piotr i Paweł właśnie do Jana zwracano się z prośbą o rostrzygnięcie różnych sporów religijnych. Kwestionowano wtedy m.in. bóstwo Chrystusa, pojawiały się np. nauki, że Jezus był tylko wyjątkowym człowiekiem, na którego w czasie chrztu zstąpił z nieba duchowy Chrystus w postaci gołębicy, który pozostał w Nim do czasu konania na krzyżu. Najbardziej niebezpieczne były jednak nauki gnostyków, którzy uważali, że Jezus nie był prawdziwie człowiekiem. Twierdzili bowiem oni, że wszelkie ciało, wszystko, co należy do świata materii, jest złe. Stąd kwestionowali oni rzeczywiste człowieczeństwo Jezusa.
Jan zarówno w zapisanej przez siebie Ewangelii, jak i w swoich listach prostuje błędne nauki. Podkreśla zarówno człowieczeństwo, jak i Bóstwo Jezusa. Pragnie utwierdzić bliskich sobie ludzi w wierze w Jezusa jako Syna Bożego i Syna Człowieczego. Wzywa wszystkich wierzących do trwania w żywej łączności z Panem, tak, by pomnażała się w ich sercach miłość: miłość do Boga i miłość do bliźniego.
 

Tematyka Listu

Jan porusza w swoim pierwszym liście apostolskim fundamentalne, najistotniejsze kwestie wiary chrześcijańskiej. Nie czyni tego w sposób systematyczny, jednolity, ale rysuje przed naszymi oczami jak gdyby obraz z „lotu ptaka". Skupia nasz wzrok na najistotniejszych prawdach, które kilkakrotnie powracają w jego liście, a z których najważniejsze to te, iż Bóg jest światłością, że jest sprawiedliwością, życiem, prawdą, i przede wszystkim miłością.
 

Pierwszy List Jana zapewnia nas, że gdy trwamy w miłości Bożej, to jesteśmy złączeni z Bogiem Ojcem i Synem oraz z bliźnimi, w sposób cudowny, nierozerwalny. Miłość Boga, manifestująca się najpełniej w osobie Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy, ta wspaniała, potężna miłość czyni nas Bożymi dziećmi, dziedzicami wiecznego życia.
 

Wiara w Jezusa Chrystusa wprowadza nas w rzeczywistość Bożej rodziny, przynosi nam przebaczenie grzechów i pewność zbawienia.
 

Podział Listu
 

Pierwszy List Jana podzielić można na trzy zasadnicze części, z których każda podkreśla jedną fundamentalną prawdę - że Bóg jest Światłem, Miłością i Życiem.

I. Bóg jest Światłem r. 1, 1 - 2, 2
 

1. Prolog 1, 1 - 2
 

2. Jak Boże dzieci mogą żyć w społeczności z Bogiem:
 

a) poprzez "chodzenie w świetle", którym jest Bóg 1, 3 - 7
 

b) dzięki wyznawaniu swoich grzechów 1, 8 - 10
 

c) dzięki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa 2, 1 - 2
 

II. Bóg jest Miłością r. 2, 3 - 4, 21
 

1. Boże dzieci mogą trwać w społeczności braterskiej 2, 3 – 14 ( poprzez "chodzenie w miłości" )
 

2. Dzieci Boże nie mogą "miłować świata" 2, 15 - 28
 

3. Dzieci Boże mogą pogłębiać jedność
 

a) dzięki przyjmowaniu Ojcowskiej miłości Boga 2, 29 - 3,3
 

b) dzięki darowanej im "nowej naturze" 3, 4 - 24
 

c) gdy unikają błędnych nauczycieli 4, 1 - 6
 

d) gdy trwają w miłości Bożej 4, 7 - 21
 

III. Bóg jest Życiem
 

1. Zwycięstwo nad światem 5, 1 - 5
 

2. Pewność zbawienia 5, 6 - 21

===

Posłuchaj pierwszej oraz kolejnych audycji z cyklu studium Pierwszego Listu Jana na stronie "Impuls" Trans World Radio Polska w dziale Programy, audycja "Wędrówka przez Biblię".

Aby słuchać w internecie programów TWR musisz mieć zainstalowany program RealPlayer. Jeśli go nie posiadasz, darmową wersję możesz znaleźć tutaj.Opcje Artykułu

Pierwszy List Jana - studium w audycjach Trans World Radio | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń