Vlk pozostanie jeszcze dwa lata!

nie, 20 maj 2007, 11:31:52

Autor: Jakub Piotr Sowiński

Arcybiskup praski Miloslav kardynał Vlk w trakcie uroczystej Mszy Świętej z okazji 75-lecia jego urodzin oznajmij, że jego złożonej 19 kwietnia br. dymisji papież Benedykt XVI nie przyjął. Kardynał Vlk pozostanie praskim ordynariuszem jeszcze dwa lata.

Kardynał Vlk od dłuższego czasu zaznaczał, że chciałby przejść już na emeryturę i nie iść w ślady swego poprzednika, kardynała Tomaszka, którego rezygnacja została przyjęta w wieku 92 lat.

Miloslav Vlk urodził się 17 maja 1932 roku w południowo-czeskiej Licznici. Po maturze pracował w fabryce Motor Union w Czeskich Budziejowicach. Następnie absolwował archiwistykę. W 1964 roku rozpoczął studia na Cyrylometodejskim Fakultecie Kleryckim w Litomierzycach. Święcenia przyjął cztery lata później i pracował na małych parafiach. W 1978 roku władze państwowe odebrały mu zgodę na publiczne wykonywanie służby kapłańskiej i musiał podjąć świecką pracę. Pracował jako pomywacz okien, później jako archiwista w Banku Narodowym. Cały czas jednak pracował tajnie w duszpasterstwie. W 1989 mógł ponownie zacząć publiczną służbę kapłańską, a rok później został biskupem Czeskich Budziejowic. W 1994 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej.


Biografia kardynała Vlka jest fascynująca, a droga od okna do kapelusza kardynalskiego przysporzyła mu nie mało popularności (był przewodniczącym Episkopatów Europy) jednakże w kraju dostrzega się niewyrazistość poglądów.

Równocześnie docenia się jego starania na rzecz intensywnej współpracy wyznań chrześcijańskich w Czechach.

Być może pozostawienie kardynała w funkcji związane jest z nadzieją, że uda mu się w końcu rozwiązać trzy najważniejsze problemy - katedry praskiej, konkordatu oraz kwestii finansowych między Republiką a Kościołem (odszkodowania).

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070519233152597