VII Zjazd Gnieźnieński

czw, 24 maj 2007, 12:51:46

Autor: Joanna Gacka

Zjazdy Gnieźnieńskie to miejsce spotkania chrześcijan z wielu krajów Europy zatroskanych o duchową przyszłość kontynentu. Tutaj uczymy się jak budować Europę otwartą i nowoczesną a przy tym wierną chrześcijańskiej tożsamości. Europa jutra zależy od nas: na ile jako chrześcijanie będziemy zdolni do świadectwa i uczestnictwa w debacie o przyszłości kontynentu" - czytamy w zaproszeniu na VII już Zjazd Gnieźnieński.

"Zjazdy Gnieźnieńskie to również szansa na spotkanie – chrześcijan ze Wschodu i Zachodu. Te największe w Europie centralnej kongresy laikatu są okazją do refleksji nad naszą misją w konfrontacji z najpoważniejszymi problemami współczesnego świata. Podczas Zjazdów możemy też zasmakować wspólnoty ekumenicznej. Trudno mówić o integracji Europy nie budując zarazem wspólnoty międzywyznaniowej. Ekumeniczny wymiar debat rozszerzony jest też o dialog z przedstawicielami innych religii – judaizmu i islamu.

VII Zjazd Gnieźnieński skoncentrowany będzie wokół człowieka jako fundamentu kultury europejskiej. W jakich sferach człowieczeństwo jest wciąż zagrożone? Co zrobić, by uczynić nasz świat bardziej ludzkim? – na te i inne pytania będą w Gnieźnie odpowiadać najwybitniejsi europejscy intelektualiści, politycy, artyści i biskupi. Wśród nich kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Daniel Ange, słynny ewangelizator młodzieży, prof. Hans-Gert Poettering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, dr Joaquin Navarro-Valls, b. dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej i wielu innych.

Zastanawiać się będziemy nad różnorodnymi formami realizacji człowieczeństwa: w rodzinie, wspólnocie kościelnej, społeczeństwie obywatelskim i w życiu państwowym. Wykładom i świadectwom towarzyszyć będą praktyczne zajęcia warsztatowe.

Wiele mówić będziemy o miłości, tej najbardziej podstawowej formie „bycia” człowiekiem. Co zrobić, aby miłość przeżyć do końca? Wiele miejsca poświęcimy „teologii ciała” Jana Pawła II, która w najznakomitszy sposób w historii Kościoła opisuje miłość między kobietą a mężczyzną. Okazją do spotkania, wspólnej zabawy i artystycznych przeżyć będzie też wielki koncert u stóp gnieźnieńskiej katedry.

Spodziewamy się tysiąca uczestników z kilkunastu krajów europejskich, w tym z krajów byłego ZSRR. Wielu z nich to liderzy rozmaitych ruchów i organizacji chrześcijańskich.

Gorąco zapraszamy do Gniezna! Nikogo z Was nie może tam zabraknąć!"

VII Zjazd Gnieźnieński odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2007 roku.


Co zrobić, żeby przyjechać do Gniezna? Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej zjazdu:
www.zjazd.eu lub wypełnić załączony formularz i odesłać na adres Głównego Biura Zjazdu: Fundacja Świętego Wojciecha , ul. J. Łaskiego 11, 62-200 Gniezno, tel./faks +48 61 426 11 32 e-mail: gniezno@zjazd.eu

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070524125146383