Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów obchodzi jubileusz dziesięciolecia

W tym roku mija 10 lat od powołania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Powołano ją powołano w stołecznym Centrum Islamu 13 czerwca 1997 roku, podczas spotkania międzyreligijnego w ramach „Dni Tatarów w Warszawie”. Inicjatorem Dni oraz powołania Rady była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłosci, D.O.M., której przedstawiciele nawiązali bardzo dobre kontakty z duchownymi muzułmańskimi podczas niesionej przez Fundację pomocy ofiarom wojny w Czeczenii.

Rada służy umacnianiu pokoju, zaniechaniu agresji we wzajemnych kontaktach, pragnie zapobiegać konfliktom poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie. Rada wydaje oświadczenia, organizuje konferencje naukowe i sympozja poświecone dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu. Dialog obu religii jest wyzwaniem czasów. Od lat prowadzi go i apeluje o rozszerzenie papież Jan Paweł II. Nasuwa się jednak pytanie dlaczego tak oczekiwane i potrzebne forum powstało właśnie w Polsce? Kluczem do odpowiedzi są polsko - litewscy Tatarzy. Na terenach Polski, Białorusi i Litwy żyje ich około 20 tys.. Przez sześć wieków osadnictwa w Rzeczypospolitej wiernie służyli zarówno Allachowi, jak i ziemi na której żyli.

600 letnia tradycja współżycia wyznawców obu religii wydała swoje owoce. Członkowie Rady spotkali się osobiście z Jego Świątobliwością Janem Pawłem II w dniu 10 czerwca 1999r. w Drohiczynie. Muzułmanie, członkowie Rady, przekazali papieżowi Janowi Pawłowi II pamiątkową tablicę z rysunkami kilkunastu najważniejszych meczetów Rzeczypospolitej oraz Deklarację Programową Rady. Napis na tablicy nawiązywał do 600 letniej tradycji osadnictwa Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej, był podziękowaniem muzułmanów Kościołowi Katolickiemu za tolerancję i możliwość trwania w wierze ojców w kraju chrześcijańskim. W czerwcu 2000 roku Rada podjęła uchwałę, w której stwierdza, że „widzi w osobie papieża Jana Pawła II wzór człowieka dialogu XXI wieku” i nadaje papieżowi tytuł „Człowieka Dialogu”.

Rada nie ma swoich odpowiedników w innych krajach. Działalność Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów zyskała uznanie Watykańskiej Komisji Dialogu Międzyreligijnego oraz Konferencji Episkopatu Polski. Rada współorganizuje od 1998 r. spotkania modlitewne Katolików i Muzułmanów. Na prośbę katolickiej strony Rady Episkopat Polski ustanowił (poczynając od 2001 roku) dzień 26 stycznia Dniem Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Rada corocznie przyznaje tytuł Człowieka Dialogu osobom szczególnie oddanym idei dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Członkami Rady są przede wszystkim muzułmanie i katolicy zamieszkali w Polsce, ale również poza jej granicami m.in. na Białorusi i Litwie.
W pracach Rady od jej powstania uczestniczył zasłużony dla ekumenizmu w Polsce śp. bp Władysław Miziołek, desygnowany do niej przez J. Em. Józefa Kard. Glempa, Prymasa Polski. Po śmierci bp. Władysława [12.05.2000] jego miejsce zajął decyzją Konferencji Episkopatu Polski w 2000r. bp Tadeusz Pikus, Delegat Episkopatu Polski ds.Dialogu Katolików i Muzułmanów, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Od marca 2007r. Delegatem Konferencji Episkopatu Polski d.s. Dialogu Katolików i Muzułmanów jest bp Romuald Kamiński.

Selim Chazbijewicz,
Współprzewodniczący RWKiM ze strony muzułmańskiej
Zdzisław Bielecki,
Współprzewodniczący RWKiM ze strony katolickiej


DEKLARACJA PROGRAMOWA


1. Świat współczesny stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami, które będą coraz silniej zaznaczały swoją obecność w xxi wieku. Cała społeczność świata staje przed takimi problemami jak: pluralizm społeczny i narodowościowy, wzrost nacjonalizmów i agresji w stosunkach międzyludzkich, perspektywa konfliktów cywilizacji, zniszczenie środowiska naturalnego i przeludnienie, powstanie olbrzymich obszarów nędzy, rozpad tradycyjnych więzów rodzinnych i społecznych, upadek hierarchii wartości i norm etycznych. Stają przed tymi problemami również wyznawcy dwóch największych religii monoteistycznych – chrześcijaństwa i islamu. Wymaga to dialogu, współpracy wzajemnego poszanowania dla obrony tych obszarów, form życia społecznego, które są wspólne dla katolików i muzułmanów.
2. Celem powstania Rady jest dialog pomiędzy obu religiami oraz cywilizacjami: łacińską i muzułmańską.
3. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zmierza w swojej działalności do wzajemnego poznania religii, kultury, historii i tradycji chrześcijaństwa i islamu, dąży do przezwyciężenia stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajomości.
4. Rada prowadzi działalność informacyjną na temat katolicyzmu i islamu, a także stosunków katolicko-muzułmańskich, dąży do stworzenia atmosfery sprzyjającej swobodzie praktyk religijnych obu religii, podkreślając przy tym poszanowanie dla inności i odrębności każdej z nich.
5. Rada jest otwarta na inne wyznania chrześcijańskie i kierunki islamu.

6. Wychodząc od doświadczenia we współdziałaniu obu religii - 600-letniej tradycji pokojowego współżycia na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej ludności wyznającej islam oraz chrześcijaństwo, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów z nadzieją podejmuje działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania wyznawców obu religii, jak również zapobiegania konfliktom, tak lokalnych społeczności, jak i państw, o różnej tradycji kulturowej i religijnej.

7. Działalność Rady powinna być precedensem i zachętą do dalszej i coraz bardziej aktywnej pracy na rzecz dialogu i zbliżenia pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami, zgodnie z wymogiem czasu.

Deklarację przyjęto dnia 13 marca 1998 r. w Warszawie, na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu Rady.


Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów obchodzi jubileusz dziesięciolecia | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń