Nowy Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

sob, 23 cze 2007, 13:59:37

Autor: Mateusz Markiewicz

Benedykt XVI nominował Bpa Edwarda Dajczaka, dotychczasowego sufragana zielonogórsko-gorzowskiego, nowym ordynaiurszem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Stolica ta wakowała od 3 marca, kiedy to jej dotychczasowy ordynariusz, Bp Kazimierz Nycz, został nominowany Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim.Bp Edward Dajczak urodził się 16 lutego 1949r. w Świebodzine, wówczas w Diecezji Gorzowskiej. W 1975r. ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 15 czerwca tegoż roku w katedrze w Gorzowie, z rąk Bpa Wilhelma Pluty. Pracował w parafiach w Kargowej, Kostrzyniu, Zielonej Górze. Licencjat z teologii obronił na Akademi Teologii Katolickiej, dzisiaj UKSW. Od września 1985r. pracował w kurii gorzowskiej, jako dyrektor Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego. Pracę tą zakończył we wrześniu 1988r. W marcu 1989r. został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Od 1986r. był sekraterzem biskupa diecezjalnego. Od 1988r. do 1990r. był ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Od 1990 do 1996r. był rektorem tegoż seminarium.

15 grudnia 1989r. Jan Paweł II nominował ks. Dajczaka Biskupem Tytularnym Azura i Sufraganem Diecezji Gorzowskiej. Sakry biskupiej udzielił mu sam w Watykanie w dniu 6 stycznia 1990r. Współkonsekratorami byli Abp Giovanni Battista Re, ówczesny Oficjałw Sekretariacie Stanu, dzisiaj kardynał i Prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Drugim współkonsekratorem był Abp Miroslav Stefan Marusyn, ówczesny Sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, dzisiaj emerytowany. 25 marca 1992r. wraz z reorganizacją struktury kościelnej w Polsce Bp Dajczak został Sufraganem Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070623135937905