Summorum Pontificum (Najwyżsi kapłani) - łacińska msza wraca do parafii

sob, 7 lip 2007, 18:52:55

Autor: Jakub Piotr Sowiński

Zgodnie z zapowiedzią Stolica Apostolska opublikowała papieskie motu proprio ułatwiające wiernym i kapłanom dostęp do Mszy Świętej odprawianej według Mszału Jana XXIII z 1962 roku. Wraz z dokumentem zaczynającym się od słów Summorum Pontificum (Najwyżsi kapłani) Benedykt XVI wystosował z tej okazji list do biskupów.

Zgodnie z tekstem motu proprio zwyczajnym sposobem celebrowania Świętych Tajemnic pozostaje Msza według rytu Pawła VI, jednakże kapłani chcący odprawiać prywatnie msze wg rytu tradycyjnego nie będą mieli z tym żadnych problemów. W takich "prywatnych" mszach będą mogli swobodnie uczestniczyć wierni.

Również w swobodny sposób będą mogli celebrować tradycyjną mszę członkowie instytutów zakonnych w swoich kaplicach. Za zgodą wyższych przełożonych wspólnoty lub całe zgromadzenia będą mogły sprawować mszę według starego rytu stale.

Ponadto proboszczowie winni się przychylać się do próśb wiernych i jeśli zaistnieje taka potrzeba umożliwić im uczestnictwo w codziennej Eucharystii sprawowanej według mszału z 1962 roku, a nawet do jednej tradycyjnej mszy w niedziele. W sytuacji kiedy nie jest to możliwe wierni mogą odwołać się do biskupa, a w ostateczności do komisji Ecclesia Dei.

Jeśli będzie przemawiać za tym dobro wiernych według ksiąg wydanych w 1962 roku będzie można udzielać również pozostałych sakramentów, w tym biskupie bierzmowania. Również odmawianie brewiarza na podstawie ksiąg z 1962 roku będzie wypełnieniem obowiązku modlitwy Kościoła.

Biskup może również tworzyć parafie personalne obrządku tradycyjnego.

Generalny indult wchodzi w życie na święto Podwyższenia Krzyża, tj. 14 września 2007 r.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20070707185255305